x

Postkort til Fremtiden

Undersøgelse

Udgivelsesdato
31. januar 2022

Sideantal
106 sider

Forfatter(e)
Tom Nielsen, professor
Ph.d., Cand.arch

Katrina Wiberg, lektor (hovedforfatter og editor)
Ph.d., Cand.arch MDL

Sissel Sønderskov Rasmussen
videnskabelig assistent, Cand.arch MAA

Simone Stellô Stelsø Lauridsen
videnskabelig assistent, Cand.arch MAA

Trine Olesen og Julie Augusta Junge,
studentermedhjælpere, Stud. cand. arch

Download

En eksempelsamling til fremtidige generationer og søsterudgivelsen til 'Det Lille Blå Atlas'. I 'Postkort til Fremtiden' er fokus på at sammenstille historisk viden om stormfloder og sætte det i spil med samtidens by og landskab

Postkort til Fremtiden undersøger og sammensætter viden om, hvor vi bygger i forhold til kysten, hvilken topografi vi har byudviklet i, og hvordan historiske stormfloder spekulativt ville udspille sig i dette - formidlet som en hilsen til fremtidige generationer. Generationer, som vil kende til den viden, vi havde, og de handlinger, vi gjorde i 2022 og årtierne frem. 

I Postkort til Fremtiden er fokus på at sammenstille historisk viden om stormfloder og sætte det i spil med samtidens by og landskab; Hvor bygger vi? Bygger vi os til oversvømmelse? Og hvis ja – burde vi være tydelige omkring det? Hvad vil fremtidige generationer sige til, at vi bygger os til oversvømmelsesrisiko mod bedre vidende? Postkortene er en hilsen til fremtiden om, at vi har stor viden i vores samtid - spørgsmålet er, hvordan vi får den sat i spil?

Postkort til Fremtiden indgår i forskningsprojektet Kystbyers løsningsmuligheder over tid, som er en del af et tværgående forskningsprojekt mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) samt Arkitektskolen Aarhus (AAA): Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum. Forskningsprojektet er støttet af Realdania.

Postkortene i Postkort til Fremtiden findes i høj opløsning i deres oprindelige format, A5, i bilaget Postkort til Fremtiden. Postkort. Bilag A5.

Bilag

Postkort til Fremtiden er søsterudgivelsen til 'Det Lille Blå Atlas', som adresserer den større skala i form af en række blå Danmarkskort med fokus på kystbyer og deres relation til havet og indlandet; hav-by-land relationen. 

Det Lille Blå Atlas