x

Dommerbetænkning - Kanten

Rapport

Udgivelsesdato
15. oktober 2020

Sideantal
58 sider

Forfatter(e)
Vejle Kommune i samarbejde med Arkitektforeningen

Download

Denne dommerbetænkning præsenterer de præmierede forslag fra den åbne idékonkurrence Kanten.

I 2020 afholdte Vejle Kommune den åbne idékonkurrence ”Kanten” for arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere.

Konkurrencens formål var at finde naturbaserede, innovative og rekreative løsninger, som skal forme den fremtidige sikringskant og beskytte Vejle mod stormflod og stigende havvand.

Idékonkurrencen er en del af projektet ”Byerne og det stigende havvand” i samarbejde med Realdania, Kystdirektoratet og Miljøministeret.

Vejle Kommune ser frem til, i samarbejde med de præmierede forslag, at viderebearbejde forslagene, så de kan bidrage til, at Vejle kan få udviklet en innovativ, naturbaseret og rekreativ stormflodsbeskyttelse.