x

Stormflodsbeskyttelse der gror med byen - Evaluering

Evaluering

Udgivelsesdato
januar 2022

Sideantal
45 sider

Forfatter(e)
Vejle Kommune

Download

Denne evaluering samler erfaringer og læring fra Vejle Kommunes arbejde i partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand”.

Vejle Kommune deltog fra 2019-2021 i projektet ”Byerne og det stigende havvand”, som er et partnerskab mellem samarbejde med Realdania, Kystdirektoratet og Miljøministeret.