x

Greves nye byplads

Undersøgelse

Sideantal
60 sider

Forfatter(e)
Greve Kommune
Realdania

Download

Gennem forundersøgelser af potentialer og muligheder for Greve Midtby, belyser denne rapport forskellige problemstillinger forbundet med at udvikle bydelen. Denne publikation er 1 ud af 7 forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen ”Kickstart Forstaden”.

Greve Kommune har i samarbejde med Realdania gennemført en byplankonkurrence i 2009 om Greve Midtby.

Denne publikation omhandler vinderforslaget i byplankonkurrencen, som rummer et bud på at fortætte en boldbane/idrætsplads, og i stedet flytte gymnasiets idrætsaktiviteter over på gymnasiets forside – på et dæk ovenpå en eksisterende parkeringsplads. Samtidigt med at parkeringspladserne fastholdes men får en langt mindre synlig rolle i bybilledet. Det har været vigtigt at efterprøve de foreslåede tiltag. Rapporten hér har netop dette formål: gennem forundersøgelser af potentialer og muligheder for Greve Midtby at belyse forskellige problemstillinger forbundet med at udvikle bydelen.

Forundersøgelsen er 1 ud af 7 forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen ”Kickstart Forstaden”. Realdania har i samarbejde med 7 forskellige kommuner gennemført nærmere undersøgelse af syv udvalgte ideer til bæredygtig udvikling af forstæderne. Ideerne skal videreudvikles til innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes. Håbet er at projektidéerne bliver så gode, at nogle af projekterne kan realiseres i praksis.

Læs mere om projektet:

Greve Midtby