x

Viborg Banebro

Undersøgelse

Sideantal
52 sider

Forfatter(e)
Viborg Kommune
Realdania

Download

Forundersøgelsen belyser Banebroens effekt i forhold til at kickstarte byomdannelsen af Viborg Baneby, herunder hvordan dens etablering kan få områdets nuværende og kommende grundejere til at investere i omdannelsen af banebyen. Denne er 1 ud af 7 forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen ”Kickstart Forstaden”.

I 2011 udskrev Viborg Kommune sammen med Realdania en konkurrence, der bl.a. havde til formål at vise, hvordan et stationsnært og utidssvarende erhvervsområde - Viborg Baneby - kunne drage nytte af sin beliggenhed og skabe rammerne om et mere fortættet urbant byliv. Konkurrencen blev vundet af Team Vandkunsten, hvis bærende idé er at skabe en attraktiv forbindelse over banen - en banebro - der griber fat i den eksisterende bymidte og skaber en ny, attraktiv adgang til Viborg Baneby. Konkurrenceforslaget er efterfølgende viderebearbejdet til den helhedsplan, som er vedtaget af Viborg Byråd i 2013, og som nu danner rammen for omdannelsen af Banebyen.

Realdania har i samarbejde med 7 forskellige kommuner gennemført nærmere undersøgelse af syv udvalgte ideer til bæredygtig udvikling af forstæderne. Ideerne skal videreudvikles til innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes. Håbet er at projektidéerne bliver så gode, at nogle af projekterne kan realiseres i praksis. Under overskriften ”Kickstart Forstaden version 2.0” har Realdania udvalgt syv byomdannelsesprojekter til at videreudvikle et byrums- eller byggeprojekt, som kan medvirke til at igangsætte en bæredygtig udvikling af et forstadsområde. 

Læs mere om projektet:

Viborg Baneby