x

Indeklima i skoler - Eksempelsamling 2021

Rapport

Udgivelsesdato
oktober 2021

Sideantal
104 sider

Forfatter(e)
Morten Asbjørn Jensen
Smith Innovation
Realdania

Download

Et sundt indeklima spiller en afgørende rolle i arbejdet med at skabe et godt læringsmiljø for børn og unge. I publikationen her præsenteres 30 konkrete eksempler på indeklimaløsninger fra skoler over hele Danmark.

Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i landets skoler? Det har Realdania inviteret kommuner og skoler fra hele landet til at give deres bud på i publikationen her.

I eksempelsamlingen præsenteres 30 konkrete eksempler fra 22 kommuner, der på hver sin måde har bidraget til et sundere indeklima i skoler. Fra undervisning i god indeklimaadfærd over smarte lamper der lyser, når CO2-niveaut i lokalet er for højt, til omfattende indeklimarenoveringer gennem nye ventilationsløsninger.

Eksemplerne spænder bredt og er inddelt i fem kategorier:

  • Beslutningsstøtte
  • Nudging
  • Mindre projekter
  • Renovering
  • Renovering gennem ventilation

Fælles for de 30 projekter er, at de på hver deres måde bidrager til at sikre et sundt indeklima og godt læringsmiljø for elever og personale.