x

Kommunernes planlægning for ladeinfrastruktur

Video

Dato
04. marts 2022

Længde
2t 20m 8s

Copenhagen Electric afholdte d. 4. marts 2022 i samarbejde med CONCITO et webinar om kommunernes planlægning for ladeinfrastruktur.

Dette webinar er arrangeret af Region Hovedstaden.

Mange kommuner skal i gang med at planlægge for ladeinfrastruktur til elbiler. Det er en ny opgave for kommunerne, og der er derfor brug for at dele de sparsomme erfaringer, der er. Copenhagen Electric i Region Hovedstaden afholdte, i samarbejde med et Nationalt Videncenter for e-mobilitet, et webinar om kommunernes arbejde med ladeinfrastruktur.

På webinaret blev der fokuseret på kommunernes planlægningsproces med spørgsmål som:

Hvor meget ladeinfrastruktur skal der sættes op?

- Hvem ud over kommunen vil sætte ladeinfrastruktur op?

- Hvor er de bedste placeringer?

- Hvordan får man som kommune koordineret indsatsen?

Der blev præsenteret erfaringer fra kommuner, der allerede har været i gang, og Region Hovedstaden vil dele erfaringer om udbudsprocessen

Program

00:00:00
Velkomst
v/ Susanne Krawack, CONCITO

00:00:47
Kort om arbejdet med Nationalt Videncenter, ny lovgivning og puljer
v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen, Copenhagen Electric

00:16:10
Skal borgerne bestemme?
v/ Jakob Skovgaard Villien, Roskilde Kommune

00:39:59
Samarbejde med ladeoperatører
v/ Jakob Jespersen Lyngby-Taarbæk Kommune

01:01:27
Skal data drive processen?
v/ Søren Fischer Jepsen, Ballerup Kommune

01:20:32
Erfaringer fra udbudsprocessen
v/ Jesper Lauritsen, Region Hovedstaden

01:48:00
Diskussion på tværs af oplæg
v/ Susanne Krawack, CONCITO

Deltagere

  • Kathrine Fjendbo Jørgensen, Chefkonsulent Copenhagen, Electric / Region Hovedstaden
  • Jakob Skovgaard Villien, Trafik- og Mobilitetsplanlægger, Roskilde Kommune
  • Jakob Jespersen, Klimakoordinator, Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Søren Fischer Jepsen, Mobilitetsrådgiver, Ballerup Kommune
  • Jesper Lauritsen, Projektleder, Region Hovedstaden
  • Susanne Krawack, Seniorkonsulent, CONCITO

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050.

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.