x

Landbrug og arealanvendelse

Video

Dato
14. april 2021

Længde
1t 52m 2s

Den 6. april afholdt DK2020 sekretariatet i CONCITO webinar om landbrug og arealanvendelse i lyset af kommunernes arbejde med DK2020 klimaplaner

Landbrug og arealanvendelse udgør godt 1/3 af Danmarks udledning af drivhusgasser – og endda markant mere for kommuner med stor landbrugsproduktion. Andelen af landbrugets udledninger forventes desuden at stige frem mod 2030 i takt med at især energisektoren omstilles. 

For nuværende er der ikke en national plan for, hvilken rolle landbruget skal spille for at opnå 70%-målet i 2030 og nettonul i 2050. Det er både store udfordringer, men også mange muligheder for at omstille til en mere klimavenlig landbrugssektor. 

På dette webinar kan du blive klogere på, hvilke klimaindsatser landbruget kan bidrage med på kort og lang sigt. Der vil blive sat fokus på konkrete tiltag og deres klimaeffekter i lyset af hvilken rolle kommunerne kan og bør spille.

Program

00:00:00

Velkomst og præsentation af program, v. Tobias Johan Sørensen, klimaanalytiker i CONCITO

00:04:23

Status på nationale klimaforhandlinger og landbrugets rolle i klimaomstillingen, v. Jesper Svensgaard, Seniorkonsulent i CONCITO 

Jesper giver en indflyvning til, hvor de nationale forhandlinger om landbruget står, samt CONCITO’s perspektiv på, hvad der bør være i fokus. 

00:24:55

Klimavirkemidler i landbruget – og tanker om samarbejdet med kommunerne, v. Anna Marie Thierry, specialkonsulent i SEGES  

SEGES præsenterer en række klimatiltag landbruget kan være med til at sætte i gang på kort og lang sigt samt hvilke effekter de har. Hertil vil de dele deres perspektiver på, hvilken rolle kommunerne kan spille.

00:47:35

Udtagning af organiske jorder og klimaeffekter, v. Henrik Vest Sørensen, Teamleder Klima og Vand, C2C CC, Region Midtjylland.  

Henrik Vest fortæller om mulighederne i ordningerne for lavbundjord og Multifunktionel Jordfordeling, med henblik på reduktion af CO2. Dertil introducerer han projektet ReDoCO2 – metode til kortlægning af tørvejord. 

01:06:04

Erfaringer fra en stor landkommune, v. Henning Donslund, specialkonsulent Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune  

Henning fortæller om Ringkøbing-Skjerns erfaringer med klimaindsatser i landbruget og hvordan de er gået til samarbejdet med de lokale landboorganisationer. 

01:27:11

DK2020-krav til kommunerne og eksempler fra pilotkommunerne, v. Tobias Johan Sørensen, klimaanalytiker i CONCITO 

Tobias opridser hvilke krav DK2020 stiller til kommunerne og giver eksempler fra pilotkommunernes arbejde med landbrug i klimahandlingsplanerne.

Oplægsholdere

  • Jesper Svensgaard, Seniorkonsulent i CONCITO 
  • Anna Marie Thierry, specialkonsulent i SEGES 
  • Henrik Vest Sørensen, Teamleder Klima og Vand, C2C CC, Region Midtjylland. 
  • Henning Donslund, specialkonsulent Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune 
  • Tobias Johan Sørensen, klimaanalytiker i CONCITO

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050.

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.