x

Sådan bringes borgerne i spil i klimaindsatsen – forbrug, fællesskaber, forankring

Video

Dato
20. maj 2021

Længde
1t 52m 58s

Den 20. maj 2021 afholdt DeltagerDanmark i samarbejde med DK2020 webinar om mobilisering og inddragelse af borgere i forbindelse kommunernes klimaindsats.

Målsætningen om et netto-nuludledningssamfund i 2050 kræver borgernes involvering i klimaindsatsen. Ved at organisere lokale fællesskaber og mobilisere borgerne sikres den lokale forankring. 

På dette webinar kan du blive klogere på, hvordan borgernes aktive deltagelse i den grønne omstilling kan hjælpe med at bidrage til reduktion af forbrugsbaserede udledninger. Webinaret giver et indblik i DeltagerDanmarks arbejde og projekter, og byder på konkret inspiration til metoder og værktøjer, I som kommune kan benytte til at realisere jeres mål.

Program

00:00

Velkomst og introduktion til program v. Claus Knudsen og Mads Schou, DeltagerDanmark 

00:05:48 

Status på forbrugsbaserede udledninger og scope 3, v. Inge Nilsson, CONCITO 

00:21:27 

Kommunernes rolle is grønne forandringsprocesser, v. Rune Baastrup, DeltagerDanmark 

00:38:38 

Klimaomstilling i praksis via borgerdeltagelse - erfaring fra tre kommuner. Mette Kann-Christiansen, kommunal tovholder for Klima Rebild i Rebild Kommune, Lisbet Daell Kristensen, klimakoordinator i Fredericia Kommune, Marianne Spang Bech, centerleder ved Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. 

00:59:47 

Publikum inddrages 

01:03:54 

Lederskabsværktøjer til dannelsen af handlekraftige fællesskaber, v. Rune Baastrup, DeltagerDanmark

01:32:09 

Erfaringer fra frontlinjen i DeltagerDanmarks klimaprogram, v. Lotus Danst og Claus Knudsen, DeltagerDanmark 

01:46:21 

Spørgsmål fra publikum

Oplægsholdere og moderatorer

  • Lisbet Daell Kristensen, klimakoordinator, Fredericia Kommune
  • Mette Kann-Christiansen, kommunal tovholder på Klima Rebild, Rebild Kommune
  • Marianne Spang Bech, centerleder, Miljøpunkt Indre By & Christianshavn 
  • Rune Baastrup, direktør, DeltagerDanmark 
  • Inge Nilsson, seniorkonsulent, CONCITO
  • Lotus Danst, organiseringskonsulent, DeltagerDanmark
  • Claus Knudsen, chefkonsulent, DeltagerDanmark
  • Mads Schou, konsulent, DeltagerDanmark

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050.

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.