x

Universel design #3 Hvilken indvirken har de fysiske rammer på vores liv socialt, fysisk og mentalt?

Video

Dato
juni 2023

Længde
13 min 19 sek

De fysiske rammer virker ikke ens på os. Den viden har afgørende betydning for planlægning, design og brug af arkitekturen.

Hvordan kan arkitekturen virke på den enkelte? Hvordan den kan være inkluderende, omsorgsfuld, skabe velvære og fællesskab for mennesker, der af forskellige årsager er i svære livssituationer?

I filmen møder vi blandt andet Anja Birkefelt i Strandbakkehuset, som er tegnet af AART architects, – et børne- og ungehospice - og Rose Rønde Grønkjær Laursen ved kulturstedet Maltfabrikkens sted for unge. De har begge oplevet, hvordan stedet og arkitekturen har haft en afgørende betydning for dem og deres liv på et tidspunkt, hvor de havde allermest brug for støtte og omsorg. Maltfabrikken er tegnet af Praksis Arkitekter og Kristine Jensens Tegnestue.

En del af filmprojektet ”Hvem bygger vi for?” fra Danske Arkitektvirksomheder

De fysiske rammer påvirker os mentalt og fysisk. Uhensigtsmæssig byudvikling, manglende tværfagligt samarbejde mellem byggeriets aktører og traditionel silotænkning i byggeriet påvirker udsatte brugergrupper særligt negativt. Det kan føre til inaktivitet, isolation, følelse af ensomhed og mindreværd m.m. Det er baggrunden for filmprojektet "Hvem bygger vi for?

Produceret for Danske Arkitektvirksomheder af Feldballe Film & TV i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania og Dreyers Fond.