x

Universel design #2 Social bæredygtighed

Video

Dato
juni 2023

Længde
5 min 41 sek

Kvaliteten af det byggede miljø har markante effekter på parametre som trivsel, sundhed, læring og social sammenhængskraft. Arkitekturen kan dermed bidrage til at skabe social bæredygtighed. Her får du en introduktion til social bæredygtighed og, hvordan begrebet hænger sammen med de 17 Verdensmål og FNs handicapkonvention. Filmen giver også indsigt i metoder til at undersøge og dokumentere effekten af det, man har bygget, for at kunne blive bedre til at rådgive, designe og planlægge i fremtiden.

Kvaliteten af det byggede miljø har markante effekter på parametre som trivsel, sundhed, læring og social sammenhængskraft. Arkitekturen kan dermed bidrage til at skabe social bæredygtighed.

Filmen er en introduktion til social bæredygtighed og undersøger blandt andet, hvordan begrebet hænger sammen med de 17 Verdensmål og FNs handicapkonvention. Filmen giver også indsigt i metoder til at undersøge og dokumentere effekten af det, man har bygget, for at kunne blive bedre til at rådgive, designe og planlægge i fremtiden.

Introduktionen til social bæredygtighed sker ved Per Ravn, arkitekt MAA og partner i tegnestuen Cubo, Mette Tony, Arkitekt MAA, MDB og stiftende partner i Praksis Arkitekter, Jens Christian Wandel, forperson i FN-forbundet og særlig rådgiver i Bevica Fonden.

En del af filmprojektet ”Hvem bygger vi for?” fra Danske Arkitektvirksomheder

De fysiske rammer påvirker os mentalt og fysisk. Uhensigtsmæssig byudvikling, manglende tværfagligt samarbejde mellem byggeriets aktører og traditionel silotænkning i byggeriet påvirker udsatte brugergrupper særligt negativt. Det kan føre til inaktivitet, isolation, følelse af ensomhed og mindreværd m.m. Det er baggrunden for filmprojektet "Hvem bygger vi for?

Produceret for Danske Arkitektvirksomheder af Feldballe Film & TV i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania og Dreyers Fond.