x

Universel design #4 Undersøgelse af det vi har designet og bygget

Video

Dato
juni 2023

Længde
10 min 2 sek

Hvad kan man lære af processer og erfaringer fra byggeriet i arbejdet med arkitektoniske virkemidler og social bæredygtighed?

Arkitekturen kan skabe stemning og oplevelse gennem formgivning og materialitet, og når man skal skabe fysiske rammer for mennesker, der har særlige og ekstra behov, er undersøgelse og analyse af brugerdata afgørende.

Denne film giver gennem to cases, Maltfabrikken, tegnet af Praksis Arkitekter og Kristine Jensens Tegnestue og Strandbakkehuset, tegnet af AART architects, eksempler på, hvad en grundig brugerundersøgelse kan give af svar før, under og efter projektrealisering. Den giver desuden indsigt i, hvordan man kan samarbejde om at få mange forskellige mennesker og grupper til at føle sig hjemme og til at trives i de fysiske rammer. Løsninger og dilemmaer i de to cases belyses ved både brugere og fagpersoner indenfor byggeriet.

En del af filmprojektet ”Hvem bygger vi for?” fra Danske Arkitektvirksomheder

De fysiske rammer påvirker os mentalt og fysisk. Uhensigtsmæssig byudvikling, manglende tværfagligt samarbejde mellem byggeriets aktører og traditionel silotænkning i byggeriet påvirker udsatte brugergrupper særligt negativt. Det kan føre til inaktivitet, isolation, følelse af ensomhed og mindreværd m.m. Det er baggrunden for filmprojektet "Hvem bygger vi for?

Produceret for Danske Arkitektvirksomheder af Feldballe Film & TV i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania og Dreyers Fond.