x

Seniorbofællesskab i Ringkøbings nye naturbydel skal inspirere andre

Pressemeddelelse

19. december 2017

Realdanias indsats for at kickstarte byggeriet af seniorbofællesskaber sætter nu også aftryk i Naturbydelen i Ringkøbing, hvor foreningens datterselskab Realdania By & Byg udvikler og opfører et eksempelbyggeri. Det nye bofællesskab for seniorer skal inspirere andre og samtidig gøre den nye naturbydel endnu mere mangfoldig.

Færre kvadratmeter, mindre havearbejde og nærhed til naboer står øverst på mange seniorers ønskeseddel, når de er på jagt efter deres næste bolig.

Realdania tager nu hul på udviklingen af et nyt bud på et seniorbofællesskab, der skal udvikle og afprøve nye løsninger til inspiration for udviklingen af seniorbofællesskaber i hele landet. Seniorbofællesskabet bliver opført i Ringkøbings ny naturbydel over de kommende par år og vil efter planen stå klar til indflytning i 2020.

Ambitionen for udviklingen af seniorbofællesskabet er, at den private bolig skal smelte sammen med fællesarealer, naturen og resten af bydelen, for at skabe de bedste rammer for at tage del i fællesskaber.

”Vi går efter, at den private bolig i seniorbofællesskabet måske bliver lidt mindre, end man er vant til. Til gengæld vil vi skabe fælles rammer af høj kvalitet, hvor man kan man tage del i en sjovere og lettere hverdag med andre. Vi kan se, at der er en stor efterspørgsel efter denne type boliger, og vores undersøgelser viser også, at beboere i seniorbofællesskaber oplever højere livskvalitet, øget tryghed og har bedre sociale relationer. Med en stigende andel af ældre og singler i vores samfund kan boliger med fokus på fællesskaber være afgørende for at forebygge ensomhed,” siger Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania.

Naturen som fælles have

I hele Naturbydelen, der ligger direkte ned til Ringkøbing Fjord, bliver der bygget tættere end i traditionelle parcelhuskvarterer. Der bliver private uderum som f.eks. terrasser eller altaner, men ingen private haver. Naturen fungerer som en stor, fælles have. Og netop den fælles natur, der er udviklet før byggeriet af de første huse gik i gang, er en særlig kvalitet ved Naturbydelen, der gør den til et interessant sted at udvikle et nyt bud på fremtidens seniorbofællesskab. I stedet for at luge og slå græs i hver sin lille have, kan man bruge det store naturområde med enge, søer, bærhaver og frugtlunde som et mødested, hvor man kan lave forskellige aktiviteter med sine bofæller og naboer på kryds og tværs af generationer.

Udviklingen af seniorbofællesskabet i Ringkøbings nye naturbydel bliver budt velkommen af Ringkøbing-Skjern Kommune:

”Vi vil gerne tilbyde en bred pallette af boligmuligheder i vores kommune, som passer til forskellige typer mennesker, ønsker og behov hele livet igennem. Mange af seniorerne i vores område er glade for naturen, men vil også gerne tættere på byen og have en overskuelig bolig. Lige præcis den kombination vil seniorbofællesskabet i Naturbydelen rumme, samtidig med, at det bliver et helt nyt bud på denne boform, som måske også kan tiltrække seniorer fra andre dele af landet,” siger Hans Østergaard, kommende borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Arkitektkonkurrence efter nytår

I starten af det nye år sætter Realdania gang i en konkurrence, som skal finde den tegnestue, som skal tegne det nye seniorbofællesskab. Målet er, at det både skal være en integreret del af Naturbydelen og rumme inspirerende løsninger, der kan anvendes over hele landet. I udviklingen vil der blive taget højde for en række analyser og dialog med seniorer, der har svaret på, hvad de drømmer om i deres næste bolig.

Ét af arkitektforslagene bliver efterfølgende bearbejdet til det endelige projekt, som Realdanias datterselskab Realdania By & Byg opfører.

Seniorbofællesskabet, der vil rumme 16 private boliger, ventes at stå klar til indflytning i 2020.
 • Projektet er en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber på markedsvilkår.

   

  Om ældre og ensomhed

          9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig
           ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme.
           Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme
           (Kilde: SFI).

          Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et senior-
           bofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en
           øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i
           andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).

          Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i
           Danmark. Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. 
           En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte
           i seniorbofællesskab.

          I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.

   

  Om Naturbydelen i Ringkøbing

  Naturbydelen i Ringkøbing udvikles i partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg i selskabet Ringkøbing K ApS. Her er det tidligere landbrugsareal, som noget nyt, blevet omdannet til et stort naturområde før de første boliger er blevet bygget. Over de næste 20 - 25 år kan der her blive opført en blanding af forskellige boligtyper og boligstørrelser i pagt med naturen, lige ud til Ringkøbing Fjord og tæt på byen.

   

  Læs mere på websitet www.naturbydelen.dk

   

  Om ’Rum og fællesskaber for ældre’

  Realdania har afsat 52 mio. kr. til initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra 2016 til 2019. Initiativet skal gennem bofællesskaber for seniorer bekæmpe ensomhed i denne gruppe. Indsatsen omfatter ud over byggeriet i Naturbydelen også partnerskaber med PKA, PFA og PensionDanmark samt den almene boligsektor. Derudover er der igangsat en oplysningskampagne, der bl.a. opfordrer til i god tid at tage beslutning om boligform i senior-tilværelsen.

   

  Læs mere på websitet www.tredjealder.dk

   

  Om Realdania
  Realdania er en filantropisk forening, der støtter projekter, som gavner alle danskere. Realdania forandrer og forbedrer byggeriet, byerne og bygningsarven. Sammen med bl.a. kommuner, fonde og foreninger, ildsjæle og det private erhvervsliv ønsker Realdania at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdania har støttet mere end 3.100 projekter siden år 2000, hvor foreningen blev dannet. Realdania har godt 147.000 medlemmer.

   

  Om Realdania By & Byg

  Realdania By & Byg er et datterselskab til Realdania, der fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og af arealer til byudvikling. Ejerskabet giver mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala - og at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber. Derudover opbygger Realdania By & Byg en samling af unikke historiske ejendomme, hvor interesserede kan komme tæt på restaurering og vedligehold af de historiske bygninger.

Kontakt

Filantropidirektør i Realdania
Anne Skovbro
via pressechef Pia Møller Munksgaard
telefon 29 69 52 49

 

Kommende borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune
Hans Østergaard
telefon 20 30 67 10