x

BOLIG+ giver inspiration til international måling af bæredygtigt byggeri

Nyhed 5. januar 2018

BOLIG+ ejendommen, som Realdania By & Byg opførte for et par år siden, har givet positiv genlyd i en international certificeringsordning for bæredygtigt byggeri. Nu overvejes flere af BOLIG+ ideerne indarbejdet i ordningen. ”Glædeligt og et godt eksempel på, hvordan vores eksperimenterende nybyggeri kommer andre til gode”, siger Realdania By & Bygs arkitekt Jørgen Søndermark.

Sølv, guld eller platin. Det er den udmærkelse, som et bæredygtigt byggeri kan opnå, når det måles i forhold til den internationalt anerkendte certificeringsordning DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Boligejendommen BOLIG+, som Realdania By & Byg opførte for et par år siden i Søborg ved København, er netop blevet målt og vejet, og i forhold til DGNB kvalificerer BOLIG+ sig til en meget stor sølvmedalje. Samtidig har BOLIG+ givet inspiration den anden vej – nemlig til en videreudvikling af den anerkendte ordning.

At ramme guld-niveauet er vi stolte af - ikke mindst fordi BOLIG+ blev udtænkt og bygget, længe før de høje tyske bæredygtighedskrav var udviklet. Helt konkret har analysen vist, at BOLIG+ og DGNB er to ’systemer’, som kan befrugte hinanden.

Jørgen Søndermark Realdania By & Byg, arkitekt og projektleder

- At ramme guld-niveauet er vi stolte af - ikke mindst fordi BOLIG+ blev udtænkt og bygget, længe før de høje tyske bæredygtighedskrav var udviklet. Helt konkret har analysen vist, at BOLIG+ og DGNB er to ’systemer’, som kan befrugte hinanden, siger Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Jørgen Søndermark, som for tre år siden stod i spidsen for opførelsen af BOLIG+ sammen med Arkitema Architects, MOE rådgivende ingeniører og Dansk BoligByg.

- Umiddelbart kvalificerer BOLIG+ sig til DGNB-sølv, men en anvendelse af DGNB som ’huskeliste’ ville have løftet BOLIG+ til guld, uden at det ville have kostet ekstra. Der er især tale om at gentænke dokumentationen af de grundige bæredygtighedsovervejelser, som er en del af hele processen – fra idé til færdigt byggeri. Det er kompliceret stof, og DGNB hjælper til at komme hele vejen rundt, siger Jørgen Søndermark om den tyske certificeringsordning, som hører til blandt de førende ordninger, og som danske rådgivere, arkitekter og ingeniører bruger, når effekten af et bæredygtigt byggeri skal dokumenteres.

Læs mere om projektet BOLIG+ 

Ideer fra BOLIG+ ind i certificeringsordningen

Hele analysen og selve tildelingen af DGNB-point til BOLIG+ kan ses i en netop offentliggjort rapport, og ud over et bæredygtigt niveau til den store guldmedalje, så glæder projektlederen sig over, at gennemgangen af BOLIG+ i forhold til DGNB også har givet positiv genlyd i DGNB-baglandet.

- Det viser sig nemlig, at flere af elementerne i vores BOLIG+ koncept og vores konkrete BOLIG+ byggeri har givet idéer og inspiration til den certificeringsmanual for boligejendomme og rækkehuse, som DGNB arbejder med, og disse elementer vil Green Building Council Denmark, som varetager DGNB i Danmark, nu arbejde videre med, siger Jørgen Søndermark.

- Det er et godt eksempel på, hvordan vores projekter kan skabe en katalytisk effekt, dvs. fremme en proces og nogle samarbejder, der kommer flere til gode end bare de involverede i det konkrete projekt.

Læs mere om projektet BOLIG+ 

Oplagt at anvende ny viden fra fyrtårnsprojekter

De tiltag fra BOLIG+ byggeriet, som nu overvejes i forhold til DGNB-manualen, handler bl.a. om forbrugerrelateret energiforbrug, evalueringsmetode for dagslys, bevaringsværdige lokale udeelementer, sundhedsaktivering af brugerne via bygningsdesign, integration af vedvarende energikilder i bygningsdesignet m.m.

Også hos Green Building Council Denmark glæder direktør Mette Qvist sig over, at elementer og erfaringer fra BOLIG+ nu bliver viderebragt:

- Den bæredygtige dagsorden er dynamisk, og det fordrer, at DGNB kriterierne bliver opdateret med jævne mellemrum. Det er derfor oplagt at anvende ny viden og erfaring fra fyrtårnsprojekter som BOLIG+ ejendommen til nye versioner af DGNB kriterierne. Således bliver de gode eksempler gjort almennyttige og tilgængelige for den samlede danske byggebranche, siger Mette Qvist.

Læs mere om projektet BOLIG+ 

Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri

’BOLIG+ etageejendommen med 10 lejligheder blev indviet i 2015 som Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri, dvs. en ejendom, som på egen matrikel kan producere energi nok til både at dække det reelle, samlede forbrug af varme og vand og beboernes eget forbrug af husholdningsstrøm. Strømmen leveres af solpaneler på huset tag og facade.

BOLIG+ byggeriet blev opført på basis af fem dogmer, der havde deres udspring i den såkaldte EnergyCamp i 2005, hvor en række repræsentanter fra byggesektoren skulle arbejde med løsninger til at udvikle energirigtige boliger til verdens voksende befolkning?

 

BOLIG+ var forud for sin tid

I forhold til DGNB-certificeringen, som består af fem primære bæredygtighedskategorier inden for hhv. miljø, social, økonomi, teknik og proces, er den generelle konklusion, at BOLIG+ byggeriet overordnet set ville stå og se ud, præcis som det gør i dag – selv hvis der allerede fra projektstart var blevet taget højde for DGNB-kriterierne.

- I forhold til DGNB-certificeringen har BOLIG+ nærmest været forud for sin tid. Havde vi dengang haft en DGNB-manual i baglommen, ville ejendommens fysiske udtryk, budgetter, funktioner og muligheder stadig have været de samme som i dag. Til gengæld ville vi have grebet selve projektprocessen og dokumentationen lidt anderledes an, og flere løsningsmuligheder var måske blevet undersøgt, så der dermed var skabt mere erfaring, påpeger Jørgen Søndermark.

For projektlederen, som primært beskæftiger sig med de eksperimenterende nybyggerier hos Realdania By & Byg, vil DGNB-ordningen fremover blive inddraget som en god huskeliste i kombination med andre krav og standarder.