x

Vær med til at udvikle et nyskabende seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing

Pressemeddelelse 23. marts 2018

Hvordan ser fremtidens seniorbofællesskab ud? Og hvordan kan det bidrage til at bekæmpe ensomhed? Det er de centrale spørgsmål, som Realdania og Realdania By & Byg nu indbyder arkitekter, ingeniører og eksperter med viden om seniorers liv til at svare på i en idé- og projektkonkurrence, der skal munde ud i et konkret eksempelbyggeri i Naturbydelen i Ringkøbing.

Fremtidens bofællesskab for aktive seniorer. Dét er ambitionen for udviklingen af et nyt seniorbofællesskab, som Realdania By & Byg A/S skal opføre i Ringkøbings nye naturbydel. Et eksempelprojekt, der er en del af Realdanias initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’, som har fokus på at forebygge ensomhed blandt ældre gennem udbredelse af nye seniorbofællesskaber.

Realdania og Realdania By & Byg indbyder nu arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og eksperter med viden om seniors liv og udvikling af fællesskaber til at søge om prækvalifikation til en idé- og projektkonkurrence, der skal munde ud i det endelige eksempelbyggeri, som vil rumme 15 private boliger, fælleslokaler og udearealer.

Læs mere i annoncen for prækvalifikationen: Prækvalifikation til seniorbofællesskab i Naturbydelen Ringkøbing K (pdf)

- Vi vil gerne gentænke de klassiske bofællesskaber, der ofte består af en række boliger, der ligger i en ring omkring et fælleshus. Seniorbofællesskabet i Naturbydelen skal vise en helt ny vej og sætte standarden for udviklingen af fremtidens bofællesskaber, siger Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania By & Byg.

Projektet skal bl.a. gentænke relationen mellem fællesarealer og den private bolig, så der skabes et hverdagsbaseret fællesskab, hvor fleksible rammer er med til at understøtte, at beboerne føler sig hjemme – også når de er sammen med deres naboer. Forholdet mellem inde- og udearealer er også et fokuspunkt, så adgangen til den attraktive natur, der allerede er udviklet i Naturbydelen, udnyttes bedst muligt.

Seniorbofællesskabet skal også være tilgængeligt og åbent for mennesker med forskellige ressourcer - økonomisk som menneskeligt. Desuden er det et krav, at projektet skal kunne realiseres indenfor en relativt snæver økonomisk ramme, så det bedst muligt kan inspirere markedet til at udvikle bofællesskaber.

Vær med i konkurrencen

Konkurrencen er en totalentreprisekonkurrence med omvendt licitation. Det betyder, at konkurrencen indledes med prækvalifikation af fire rådgiverhold under arkitektledelse, og med deltagelse af ingeniør og landskabsarkitekt. Holdene kan med fordel inddrage eksperter, der kan bidrage til at skabe forståelse og indsigt i organisering og vedligeholdelse af fællesskaber og viden om seniormålgruppen. Efter prækvalifikationen vælger de fire rådgiverhold en totalentreprenør, som kommer til at lede holdet i den efterfølgende konkurrence og realisering.

Konkurrencen består af tre faser: 1) Forestil jer det, 2) Tegn det og 3) Byg det.

Alle de fire prækvalificerede hold deltager i fase 1. Der udvælges to hold til fase 2, hvorefter der udpeges et vinderhold, der skal opføre seniorbofællesskabet.

Læs mere i annoncen for prækvalifikationen: Prækvalifikation til seniorbofællesskab i Naturbydelen Ringkøbing K (pdf)

Ansøgning om prækvalifikation fremsendes digitalt i pdf-format i lav opløsning på dansk til Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania By & Byg, jso@realdaniabyogbyg.dk senest 24/4 kl. 12.00.

Projektet er en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber på markedsvilkår.

 

Om ældre og ensomhed

  • 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).
  • Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et senior-bofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen.
  • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.
  • Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. (Note: De 7.000 var det estimat, der var muligt at lave i starten af indsatsen. En senere og mere præcis løbende optælling har vist, at der reelt i 2016 var omkring 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.)  Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flyttet i seniorbofællesskab.

Om Naturbydelen i Ringkøbing

Naturbydelen i Ringkøbing udvikles i partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg i selskabet Ringkøbing K ApS. Her er det tidligere landbrugsareal, som noget nyt, blevet omdannet til et stort naturområde før de første boliger er blevet bygget. Over de næste 20 - 25 år kan der her blive opført en blanding af forskellige boligtyper og boligstørrelser i pagt med naturen, lige ud til Ringkøbing Fjord og tæt på byen.

 

Læs mere på websitet www.naturbydelen.dk

 

Om ’Rum og fællesskaber for ældre’

Realdania har afsat 52 mio. kr. til initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra 2016 til 2019. Initiativet skal gennem bofællesskaber for seniorer bekæmpe ensomhed i denne gruppe. Indsatsen omfatter ud over byggeriet i Naturbydelen også partnerskaber med PKA, PFA og PensionDanmark samt den almene boligsektor. Derudover er der igangsat en oplysningskampagne, der bl.a. opfordrer til i god tid at tage beslutning om boligform i senior-tilværelsen.

 

Læs mere på websitet www.tredjealder.dk

 

Om Realdania
Realdania er en filantropisk forening, der støtter projekter, som gavner alle danskere. Realdania forandrer og forbedrer byggeriet, byerne og bygningsarven. Sammen med bl.a. kommuner, fonde og foreninger, ildsjæle og det private erhvervsliv ønsker Realdania at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdania har støttet mere end 3.100 projekter siden år 2000, hvor foreningen blev dannet. Realdania har godt 147.000 medlemmer.

 

Om Realdania By & Byg

Realdania By & Byg er et datterselskab til Realdania, der fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og af arealer til byudvikling. Ejerskabet giver mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala - og at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber. Derudover opbygger Realdania By & Byg en samling af unikke historiske ejendomme, hvor interesserede kan komme tæt på restaurering og vedligehold af de historiske bygninger.