x

BOLIG+ viser klimavej for etagebyggeri

Pressemeddelelse 21. februar 2019

Realdania By & Bygs forsøgsbyggeri med en bæredygtig og energineutral etageejendom, BOLIG+ er så vellykket, at fremtidige byggerier med fordel kan benytte erfaringerne og den ny viden, mener Statens Byggeforskningsinstitut, SBi

Realdania By & Bygs forsøgsbyggeri BOLIG+, er så vellykket, at det bør være vejviser for fremtidigt sundt og energineutralt etagebyggeri. 

Det fortæller en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), ”BOLIG+ energineutrale etageboliger - Måling og evaluering” fra december 2018, som har evalueret virkeligheden i forsøgsbyggeriets visioner.

”Vi er glade for, at vores forsøgsbyggeri lever op til forventningerne og ikke mindst, at den opsamlede ny viden anbefales som inspiration for andre i byggebranchen,” siger Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder på BOLIG+, Jørgen Søndermark. 

God reference

Etagebyggeriet blev taget i brug i 2015 og har næsten klaret sig selv energimæssigt, heri medregnet den elektricitet bygningen producerer via solfangere og beboerne forbruger. Det fireetagers byggeri med 10 lejligheder lever også op til skrappe krav til bæredygtighed og indeklima - og vel og mærke inden for et almindeligt anlægsbudget på markedsvilkår. Huset er tegnet af Arkitema, Esbensen og MOE har været ingeniører og hovedentreprenøren var Dansk Boligbyg.

På baggrund af tekniske målinger gennem halvandet år af energiregnskabet og beboernes oplevelse af indeklima og bygningens brugervenlighed spørger SBi om BOLIG+ i Søborg er kommet i mål. 

Svaret er, at...  ”I betragtning af, at det er første gang, at etageboliger opføres med baggrund i BOLIG+ dogmerne, er resultatet ganske flot. Ikke alle dogmer er opfyldt fuldstændigt, men tilstrækkeligt til at vise, at BOLIG+ dogmerne er god reference for fremtidigt byggeri.”

Godt fra start

De såkaldte BOLIG + dogmer er visioner, som energi- og byggesektoren formulerede ved Energy Camp 2005. Regelsættet blev skabt for, at dansk byggeri kan medvirke til at udvikle og bygge klimavenlige, energineutrale boliger til verdens voksende befolkning.
Kravene til den enkelte bygning er: 

– energineutral på årsbasis, inklusiv el til forbrug.
– sundt indeklima
– fleksibilitet over tid og sted
– brugervenlig med ”intelligente” energiløsninger
– tilpasset lokalt energiforsyningssystem og lokal arkitektur
– opføres på normale markedsvilkår

I mål med BOLIG+ dogmer

SBi rapporten konkluderer, at BOLIG+ dogmet om energineutralitet stort set er opfyldt. Forsøgsbyggeriets fase med indkøring og tilpasning var meget kort og nærmest uproblematisk. Kun solcellerne gav kortvarigt små teknikproblemer. Beboerne har indtil nu dog ikke helt kunne ramme den opsatte, relativt ambitiøse målsætning om at holde et lavt strømforbrug. Det er ikke overraskende, da ny teknik også kræver tillæring og en ny adfærd, forklarer Jørgen Søndermark:

Enorme energimængder

”Et af de helt stærke statements i BOLIG+ er, at vi i byggeriet ikke kan ignorere den enorme mængde energi, vi alle sammen trækker ud af stikkontakterne.
I dag indgår dette ikke nogen steder i energiberegningerne, men i BOLIG+ taler vi om reel energineutralitet, fordi vi hvert år skal levere over 1700 kWh til hver bolig til husholdnings-el. Det svarer til næsten halvdelen af solcelleanlæggets kapacitet, og det lykkes vi ret flot med at levere, men det er også et elforbrug, som bevidst er sat ambitiøst lavt.”

Et normalt forbrug ligger på cirka 2500 kWh i lejligheder. Beboerne har derfor også fået redskaber til at følge og spare på deres elforbrug for at nå målene.

”Det tager lidt tid, når mange skal lære at ændre adfærd. Det er dog mit indtryk, at de fleste beboere arbejder seriøst med at komme i mål, også her,” siger Jørgen Søndermark. 

For indeklimaets vedkommende dvs. lys, luft, lyd og temperatur er bygningen også meget tæt på mål. Også her ser det ud til, at det er beboernes adfærd, der er afgørende for, om husets indbyggede muligheder benyttes fuldt ud.


Prisbelønnet bæredygtighed

Helt overordnet lever bygningen op til strengeste energikrav i Byggereglementet og vil også kunne leve op til dogmerne i BOLIG+, efter solcellerne nu yder som projekteret, og beboerne bliver helt fortrolige med korrekt brug af bygningen.

BOLIG+ i Søborg blev påbegyndt længe før certificeringsordningen DGNB blev introduceret i Danmark, men ved en screening i 2018 i samarbejde med ingeniørfirmaet MOE og GBC-DK (Green Building Council Danmark) levede byggeriet op til en flot DGNB Sølv, og ville med ganske få yderligere tiltag have kunnet ramme DGNB Guld.

Det flotte resultat betød samtidig, at GBC-DK besluttede at undersøge mulighederne for at indarbejde nogle af BOLIG+ dogmerne i fremtidige certificerings-krav til bæredygtigt byggeri. Screeningsrapporten er tilgængelig på Realdanias hjemmeside under BOLIG+.

Realdania By & Byg og innovation i byggeriet

Realdania By & Byg arbejder med livskvalitet i det byggede miljø via konkrete projekter med byudvikling, sikring af bygningsarven og med innovation og eksperimenterende byggeri. Udover BOLIG+ huset har Realdania By & Byg også gennemført forsøgsbyggerier med enfamiliehuse, hvor målet er at vise veje til et sundt indeklima i fremtidige nybyggerier

Læs mere om Sunde Boliger 

Et lignende projekt med fokus på forbedring af indeklima ved renovering af eksisterende boliger er sat i gang i Randers, hvor tre ældre villaer og deres beboere er med i forsøget.

Læs mere om Sunde Boliger Renovering