x

Første spadestik på fremtidens seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing

Pressemeddelelse 29. august 2019

Så er der godt nyt til landets seniorer. Fredag den 6. september er der første spadestik på et anderledes seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing. I det nye byggeri, der opføres af Realdania med Realdania By & Byg som bygherre, er det klassiske bofællesskab med små boliger og haver omkring et fælleshus sløjfet. I stedet blandes boliger og fællesfaciliteter midt i den fjordnære natur. Målet er at skabe attraktive rammer for hverdagsfællesskaber mellem alle beboerne og dermed øge livskvaliteten.

Mindre boliger, mere fællesskab og en sjovere og lettere hverdag. Dét er omdrejningspunktet for udviklingen af et nyt seniorbofællesskab i Naturbydelen i Ringkøbing.

Fredag den 6. september er der første spadestik på byggeriet, der skal udgøre attraktive rammer for hverdagsfællesskaber fremfor mere lejlighedsvise ”festfællesskaber”. Det klassiske bofælles-skab med private boliger og små haver omkring et fælleshus i midten er vendt på hovedet, og i stedet opføres tre bygninger i 2-3 etager, hvor 14 mindre, private lejeboliger blandes med attraktive fællesfaciliteter. Mellem og omkring bygningerne bliver naturen, som allerede er udviklet i Naturbydelen, inddraget som omdrejningspunkt for et aktivt udeliv og fællesskaber i hverdagen.

Seniorbofællesskabet i Ringkøbing er ét af i alt ni seniorbofællesskaber, som Realdania udvikler rundt omkring i landet med indsatsen ”Rum og fællesskaber for ældre”. Otte af dem udvikles i samarbejde med pensionskasser og almene boligorganisationer, mens seniorbofællesskabet i Ringkøbing er et eksperimenterende eksempelbyggeri, som opføres af Realdania med Realdanias datterselskab Realdania By & Byg som bygherre. Målet med indsatsen er at kickstarte byggeriet af seniorbofællesskaber for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på denne boform. Samlet set skal indsatsen afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber over hele landet og samtidig inspirere andre til at bygge flere boliger af denne type. Målet er i sidste ende at skabe større livskvalitet og bekæmpe ensomhed blandt ældre. 

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Hans Østergaard (V), der taler ved første spadestik, glæder sig til, at byggeriet nu kommer i gang.

- Vi skal have en bred pallette af boligtyper, som passer til de forskellige behov mennesker har livet igennem. Det er afgørende for, at vi kan fastholde og tiltrække borgere til vores kommune. Derfor er jeg glad for, at Realdania har valgt at opføre et bud på fremtidens seniorbofællesskab i Ringkøbing. Det bliver et helt nyt boligtilbud i Vestjylland, som tager afsæt i de kvaliteter, som vores nærhed til natur, fjord og hav rummer, og som tilføjer muligheden for tætte naboskaber og fællesskaber i hverdagen. Jeg håber, at det kan inspirere andre til at udvikle nye, attraktive boligtilbud i Naturbydelen og kommunen generelt, siger Hans Østergaard, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, siger:

- Målet med Realdanias indsats i forhold til seniorbofællesskaber, er at afprøve nye løsninger som kan inspirere udviklingen af seniorbofællesskaber over hele landet. I dette og de andre byggerier har vi arbejdet ud fra et princip om at skabe mindre private boliger, som i størrelse og indretning passer til beboernes behov og hvor der er plads til at være sig selv. Samtidig har vi lagt vægt på at skabe flere fælles faciliteter af høj kvalitet, så man får lyst til at tage del i fællesskabet, få en sjovere og lettere hverdag og som noget særligt her i Ringkøbing leve et aktivt liv midt i naturen. Vi tror på, at gode rammer for fællesskaber i hverdagen er afgørende for at alle beboerne vil opleve øget livskvalitet.

Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, der byder velkommen ved arrangementet, ser mange fordele ved at opføre et seniorbofællesskab netop i Naturbydelen i Ringkøbing.

- Vi ved, at mange seniorer gerne vil have en ny, overskuelig og vedligeholdelsesfri bolig, mindre havearbejde og meningsfuld kontakt med nære naboer. Samtidig vil de gerne være tæt på både natur og by. Det er de bærende principper og muligheder, som Naturbydelen tilbyder, så derfor er det helt oplagt at udvikle seniorbofælleskabet her, siger Peter Cederfeld, og tilføjer:

- Samtidig vil vi gerne vise, at det også er muligt at opføre seniorbofællesskaber i Vestjylland, der har en arkitektonisk kvalitet, gode rammer for en høj livskvalitet og som er økonomisk bæredygtige for private og almene bygherrer, samtidig med, at huslejen er til at betale for mange forskellige typer lejere.

Mød arkitekten og bygherren

Alle interesserede er velkomne til at deltage i 1. spadestik den 6. september. Her vil Anders Tyrrestrup, der er partner i den aarhusianske arkitektvirksomhed AART architects, som har stået i spidsen for det hold, der vandt konkurrencen om at tegne det nye seniorbofælleskab sidste år, og Jørgen Søndermark, Realdania By & Bygs projektleder, fortælle meget mere om seniorbofællesskabet. Det bliver også muligt at komme rundt i Naturbydelen og opleve den mangfoldige, fjordnære natur, der allerede er skabt i området.

Tilmelding er nødvendig og sker via www.realdaniabygogbygklubben.dk eller ved at skrive til info@realdaniabyogbyg.dk senest den 4. september kl. 12.

Allerede nu er arbejdet med at anlægge en ny tilkørselsvej til seniorbofællesskabet i gang, og det ventes, at seniorbofællesskabet vil stå klar til indflytning i slutningen af 2020.

Det kommende seniorbofællesskab i Naturbydelen kommer til at bestå af tre bygninger i 2-3 etager med i alt 14 lejeboliger, hvoraf det største antal vil kunne lejes til en pris, der harmonerer med en almindelig folkepension.

Boligerne bliver i ét eller to plan, i varierende størrelse fra 50 til 120 m2. Alle boliger har private rum, såsom bad/toilet, soveværelse, opholdsrum og køkken, og afskærmede mindre terrasser eller altaner med tæt kontakt til naturen, men ingen private haver, som skal passes og plejes.

Til gengæld er der masser af attraktive fællesarealer både inde og ude. I bygningerne er der i alt 250 m2 fælles faciliteter, som fx køkken, vaskeri, fællesrum, gæsteværelse, bibliotek og værksted.

Mellem og omkring husene er der lagt op til et aktivt udeliv og hverdagsfællesskaber på den 2.700 m2 store grund, som bl.a. byder på en urtehave og et væksthus, vaskeplads til mountain bikes, grejskur med plads til kitedrager og kajakker, et soldæk mod vest og en aktiv fællesplads i hjertet af bofællesskabet, der forbinder alle de indendørs fællesområder og er tæt forbundet med den omkringliggende natur.

 • Bygherre: Realdania By & Byg for Realdania
 • Arkitekt: AART architects
 • Totalentreprenør: Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S
 • Ingeniør: Tækker
 • Landskabsarkitekt: Gustin Landskab
 • Proceskonsulent: Gemeinschaft
 • Byggestart: September 2019
 • Indflytning: Ultimo 2020

Alle, der er interesseret i at bo i seniorbofællesskabet, kan i første omgang skrive sig på Naturbydelens boligliste via hjemmesiden www.naturbydelen.dk. Så modtager man nyt om udviklingen, organiseringen og udlejningen af seniorbofællesskabet.

Realdania By & Byg står for udlejningen af de 14 lejeboliger og vil i løbet af efteråret invitere interesserede til et uddybende informationsmøde om seniorbofællesskabet, hvorefter udlejningsprocessen går i gang. På den måde vil de kommende lejere kunne nå at bidrage med input til udviklingen, inden byggeriet er helt afsluttet.

Om konkurrencen

I foråret udskrev Realdania og Realdania By & Byg en konkurrence om udviklingen af fremtidens seniorbofællesskab i Naturbydelen. 27 hold søgte om at være med, fire blev valgt ud og to gik videre til den afgørende fase. Vinderen blev holdet med det aarhusianske arkitektfirma AART architects, totalentreprenøren Jens Jensen fra Holstebro, Gemeinshaft, Gustin landskab og Tækker rådgivende ingeniør.

Om ældre og ensomhed

Udviklingen af seniorbofællesskabet i Naturbydelen i Ringkøbing er en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber på markedsvilkår.

 • 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).
 • Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).
 • Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. (Note: De 7.000 var det estimat, der var muligt at lave i starten af indsatsen. En senere og mere præcis løbende optælling har vist, at der reelt i 2016 var omkring 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.) Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
 • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.
 

Om ’Rum og fællesskaber for ældre’

Realdanias initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’ skal gennem udviklingen af bofællesskaber for seniorer bekæmpe ensomhed i denne gruppe. Indsatsen omfatter ud over byggeriet i Naturbydelen også partnerskaber med PKA, PFA og PensionDanmark samt den almene boligsektor. Derudover er der igangsat en oplysningskampagne, der bl.a. opfordrer til i god tid at tage beslut-ning om boligform i seniortilværelsen.

 

Om Realdania

Realdania er en filantropisk forening med omkring 155.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for hverdagen i Danmark. Arbejdsfeltet er både store byer, små byer og landsbyer. Det er byrum, nye bygninger og gamle bygninger samt de mange aktiviteter, der knytter sig til det byggede miljø. Partnerskaber er en vigtig del af Realdanias måde at arbejde på. Foreningen har siden år 2000 støttet flere end 3.675 projekter med mere end 18,7 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania.

Om Realdania By & Byg

Realdania By & Byg er et datterselskab til Realdania, der fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og af arealer til byudvikling. Ejerskabet giver mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala - og at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber. Derudover opbygger Realdania By & Byg en samling af unikke historiske ejendomme, hvor interesserede kan komme tæt på restaurering og vedligehold af de historiske bygninger.

Udviklingen af seniorbofælleskabet i Ringkøbing er en del af Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri.

Om Naturbydelen i Ringkøbing

Naturbydelen i Ringkøbing udvikles i partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg i selskabet Ringkøbing K ApS. Her er det tidligere landbrugsareal, som noget nyt, blevet omdannet til et stort naturområde før de første boliger er blevet bygget. Over de næste 20 - 25 år kan der her blive opført en blanding af forskellige boligtyper og boligstørrelser i pagt med naturen, lige ud til Ringkøbing Fjord og tæt på byen.

Foruden opførelsen af seniorbofællesskabet med 14 lejeboliger kan der i de kommende 2-3 år udvikles 40 ejerboliger og 85 almene boliger i Naturbydelen.