x

Nu begynder udlejningen af fremtidens seniorbofællesskab

Pressemeddelelse 5. november 2019

Landets aktive seniorer over 50 år med lyst til mere fællesskab, mere natur og mindre havearbejde kan godt begynde at spidse pennen. I slutningen af november åbner Realdania By & Byg for ansøgninger til 14 lejeboliger i et anderledes seniorbofællesskab, som opføres i Ringkøbings nye naturbydel helt ud til fjorden.

Et nyskabende bud på fremtidens seniorbofællesskab skyder med hastige skridt op af den vestjyske muld i Naturbydelen i Ringkøbing. Byggeriet vender op og ned på det klassiske bofællesskab, som ofte består af private boliger i en cirkel omkring et fælleshus. I stedet blandes 14 lejeboliger og en lang række fællesfaciliteter sammen i tre bygninger omkring en åben plads i hjertet af byggeriet. En indretning, der skal fremme fællesskabet mellem beboerne i hverdagen.

I denne uge bliver anden sal bygget på, og de tre bygninger når dermed deres fulde højde. Selvom de kommende 14 lejere først kan flytte ind i sensommeren 2020, sætter bygherren Realdania By & Byg, der også er udlejer, nu gang i udlejningsprocessen.

- Vi vil gerne give de kommende lejere mulighed for at få indflydelse på den afsluttende indretning af såvel boligerne som fællesfaciliteterne, siger projektleder Jørgen Søndermark, Realdania By & Byg, og fortsætter: - Samtidig håber vi, at vi på denne måde vil opleve, at fællesskabet kan be-gynde at spire mellem lejerne allerede inden de flytter ind.

Bred beboersammensætning

De 14 boliger får en overskuelig størrelse på 50 – 120 m2 med eget køkken-alrum, bad/toilet og en terrasse eller altan med udsigt til den fjordnære natur, der fungerer som en stor, fælles have, som ikke skal passes og plejes. Samtidig får beboerne glæde af en række fælles faciliteter, som man sjældent får i en traditionel bolig og mange andre seniorbofællesskaber.

Indendørs kommer der fx et hyggeligt fælleskøkken, moderne vaskeri med kaffehjørne, fællesrum med højt til loftet og masser af plads, gæsteværelse, et lunt bibliotek og et stort, robust værksted. Alle faciliteterne vender ud mod en central plads i hjertet af byggeriet, der smelter sammen med den omkringliggende natur og bliver det naturlige mødested i hverdagen. Mellem og omkring bygningerne har man også adgang til en urtehave og et væksthus, vaskeplads til mountainbikes, et soldæk mod vest, et grejskur med plads til fx kite-drager og kajakker.

- Der er tale om bofællesskab, hvor du naturligt møder dine naboer og kan få en sjovere og lettere hverdag ved at lave forskellige aktiviteter sammen, hvis man ønsker det. Det er ikke et kollektiv, og man kan også altid trække sig tilbage i sin private bolig og bare nyde nærheden til naturen og udsigten til fjorden, siger Jørgen Søndermark.

Udlejningen sker ikke efter et først-til-mølle-princip, men ved at interesserede lejere i første omgang sender en motiveret ansøgning, der følges op af dialog. Denne fremgangsmåde har til hen-sigt at sikre, at alle beboerne er indstillet på at tage del i fællesskabet i hverdagen. Samtidig skal det give en bred beboersammensætning.

- Vi ved fra andre bofællesskaber, at det er vigtigt, at der bliver en god sammensætning af beboere fra starten. Det handler om, at der skal være en vis aldersspredning, jævn fordeling af mænd og kvinder, en blanding af enlige og par, og så tilstræber vi også, at folk kommer med forskellige baggrunde og interesser, som de kan byde ind med. Alle skal kunne være med, siger Jørgen Søndermark.

Størstedelen af de 14 boliger bliver derfor også til at betale med en almindelig folkepension.

Rundvisning og infomøde 20. november

Udlejningen af boligerne i seniorbofællesskabet bliver skudt i gang med et informationsmøde onsdag den 20. november. Her kan interesserede lejere høre projektleder Jørgen Søndermark og projektchef Asger Mogensen fra entreprenøren Jens Jensen Murer og Entreprenør i Holstebro fortælle mere om tankerne bag projektet, huslejeniveauer, materialevalg inde og ude, foreningsstruktur og udlejningsprocessen.

For at sikre, at flest muligt interesserede lejere kan deltage, også erhvervsaktive 50 år+ fra andre dele af landet, bliver der både et informationsmøde om eftermiddagen kl. 15.30 – 17.30 (UDSOLGT), som starter med en rundvisning på byggepladsen, og et rent informationsmøde (uden rundvisning) om aftenen kl. 19.00 – 20.30.

Der er 50 pladser ved hvert arrangement, og man tilmelder sig ved at sende en mail til Realdania By & By, info@realdaniabyogbyg.dk, senest torsdag den 14. november kl. 12.

Det ventes, at de 14 lejere er fundet i det tidlige forår 2020.

Det kommende seniorbofællesskab i Naturbydelen kommer til at bestå af tre bygninger i 2-3 etager med i alt 14 lejeboliger, hvoraf det største antal vil kunne lejes til en pris, der harmonerer med en almindelig folkepension.

Boligerne bliver i ét eller to plan, i varierende størrelse fra 50 til 120 m2. Alle boliger har private rum, såsom bad/toilet, soveværelse, opholdsrum og køkken, og afskærmede mindre terrasser eller altaner med tæt kontakt til naturen, men ingen private haver, som skal passes og plejes.

Til gengæld er der masser af attraktive fællesarealer både inde og ude. I bygningerne er der i alt 250 m2 fælles faciliteter, som fx køkken, vaskeri, fællesrum, gæsteværelse, bibliotek og værksted.

Mellem og omkring husene er der lagt op til et aktivt udeliv og hverdagsfællesskaber på den 2.700 m2 store grund, som bl.a. byder på en urtehave og et væksthus, vaskeplads til mountain bikes, grejskur med plads til kitedrager og kajakker, et soldæk mod vest og en aktiv fællesplads i hjertet af bofællesskabet, der forbinder alle de indendørs fællesområder og er tæt forbundet med den omkringliggende natur.

 • Bygherre: Realdania By & Byg for Realdania
 • Arkitekt: AART architects
 • Totalentreprenør: Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S
 • Ingeniør: Tækker
 • Landskabsarkitekt: Gustin Landskab
 • Proceskonsulent: Gemeinschaft
 • Byggestart: September 2019
 • Indflytning: Ultimo 2020

Alle, der er interesseret i at bo i seniorbofællesskabet, kan i første omgang skrive sig på Naturbydelens boligliste via hjemmesiden www.naturbydelen.dk. Så modtager man nyt om udviklingen, organiseringen og udlejningen af seniorbofællesskabet.

Realdania By & Byg står for udlejningen af de 14 lejeboliger og vil i løbet af efteråret invitere interesserede til et uddybende informationsmøde om seniorbofællesskabet, hvorefter udlejningsprocessen går i gang. På den måde vil de kommende lejere kunne nå at bidrage med input til udviklingen, inden byggeriet er helt afsluttet.

Om konkurrencen

I foråret udskrev Realdania og Realdania By & Byg en konkurrence om udviklingen af fremtidens seniorbofællesskab i Naturbydelen. 27 hold søgte om at være med, fire blev valgt ud og to gik videre til den afgørende fase. Vinderen blev holdet med det aarhusianske arkitektfirma AART architects, totalentreprenøren Jens Jensen fra Holstebro, Gemeinshaft, Gustin landskab og Tækker rådgivende ingeniør.

Om ældre og ensomhed

Udviklingen af seniorbofællesskabet i Naturbydelen i Ringkøbing er en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber på markedsvilkår.

 • 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).
 • Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).
 • Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. (Note: De 7.000 var det estimat, der var muligt at lave i starten af indsatsen. En senere og mere præcis løbende optælling har vist, at der reelt i 2016 var omkring 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.) Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
 • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år. 

Om ’Rum og fællesskaber for ældre’

Realdanias initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’ skal gennem udviklingen af bofællesskaber for seniorer bekæmpe ensomhed i denne gruppe. Indsatsen omfatter ud over byggeriet i Naturbydelen også partnerskaber med PKA, PFA og PensionDanmark samt den almene boligsektor. Derudover er der igangsat en oplysningskampagne, der bl.a. opfordrer til i god tid at tage beslut-ning om boligform i seniortilværelsen.

Læs mere på websitet www.tredjealder.dk

Om Realdania

Realdania er en filantropisk forening med omkring 155.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for hverdagen i Danmark. Arbejdsfeltet er både store byer, små byer og landsbyer. Det er byrum, nye bygninger og gamle bygninger samt de mange aktiviteter, der knytter sig til det byggede miljø. Partnerskaber er en vigtig del af Realdanias måde at arbejde på. Foreningen har siden år 2000 støttet flere end 3.675 projekter med mere end 18,7 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania.

Om Realdania By & Byg

Realdania By & Byg er et datterselskab til Realdania, der fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og af arealer til byudvikling. Ejerskabet giver mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala - og at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber. Derudover opbygger Realdania By & Byg en samling af unikke historiske ejendomme, hvor interesserede kan komme tæt på restaurering og vedligehold af de historiske bygninger.

Udviklingen af seniorbofælleskabet i Ringkøbing er en del af Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri.

Om Naturbydelen i Ringkøbing

Naturbydelen i Ringkøbing udvikles i partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg i selskabet Ringkøbing K ApS. Her er det tidligere landbrugsareal, som noget nyt, blevet omdannet til et stort naturområde før de første boliger er blevet bygget. Over de næste 20 - 25 år kan der her blive opført en blanding af forskellige boligtyper og boligstørrelser i pagt med naturen, lige ud til Ringkøbing Fjord og tæt på byen.

Foruden opførelsen af seniorbofællesskabet med 14 lejeboliger kan der i de kommende 2-3 år udvikles 40 ejerboliger og 85 almene boliger i Naturbydelen.

Læs mere på websitet www.naturbydelen.dk