x

Ny publikation om kvalitetsledelse i byudvikling

Pressemeddelelse 2. marts 2020

Hvordan kan en kommune eller et arealudviklingsselskab sikre sig, at et nyt byområde får den ønskede kvalitet – også når boliger, erhverv og butikker skal opføres af tredjemand? En ny publikation fra Realdania By & Byg peger på mulige veje til at håndtere udfordringen ved at samle og formidle erfaringer med ”kvalitetsledelse” i fire danske byudviklingsprojekter.

At skabe bæredygtige og attraktive byer kræver både visioner og gennemtænkte strategier og planer. Men hvordan sikrer man, at byen i sidste ende får de kvaliteter, man har sat sig for – også når husene skal bygges af tredjemand? 

Den opgave arbejder arealudviklingsselskaberne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia, Naturbydelen Ringkøbing K og Nærheden i Hedehusene løbende med, og nu har Realdania By & Byg samlet erfaringerne i en ny publikation - ”Kvalitetsledelse i byudvikling – erfaringer fra fire arealudviklingsprojekter”.

Ledelsesopgave fra start til slut

- Visionerne og de overordnede planer er på plads i alle projekterne. Nu er udfordringen at sikre, at den ønskede kvalitet finder vej ind i alle aspekter af byudviklingen - både når det gælder materialer, arkitektur og rummene mellem husene, og når det gælder livskvalitet for de mennesker, der skal leve, bo og færdes i bydelen. Det er en ledelsesopgave fra start til slut, siger Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, der er i partnerskab med kommunerne om udviklingen af de fire nye bydele.

Den nye publikation beskriver de værktøjer, som de fire projekter anvender for at sikre, at bydelene får den ønskede kvalitet, og i en række interviewartikler møder læseren både projektdirektører og bygherrer – og repræsentanter for kommunerne, som ud over at være medejer af de enkelte projekter også er myndighed. De videregiver alle deres praktiske erfaringer og forskellige perspektiver på den proces, der handler om at skabe bydele med kvalitet.

Man kan også læse om, hvordan Køge Kyst og Kanalbyen i Fredericia aktuelt arbejder med at videreudvikle kvalitetsledelsen, og i et eksternt bidrag giver konsulent og erhvervspsykolog Thea Mikkelsen sit bud på, hvordan man som grundsælger og investor kan skabe et forhandlingsrum, hvor de forskellige interesser og kompetencer gensidigt kan befrugte hinanden og udfolde potentialerne i det fælles projekt.

Inspiration til professionelle

- Realdania By & Byg formidler løbende viden om byer og bydeles udvikling, og publikationen er et bidrag til denne løbende debat om byudvikling og et konkret bud på, hvordan for eksempel kommuner, byudviklingsselskaber, rådgivere og øvrige professionelle kan bruge kvalitetsledelse aktivt og konstruktivt til at udvikle attraktive, levende og bæredygtige byer, siger Peter Cederfeld.

Den nye publikation kan downloades frit på realdania.dk og på Realdaniabyogbygklubben.dk, hvor den også kan bestilles i trykt form for 49 kr.


Fakta:

Kvalitetsledelse i byudvikling

Begrebet kvalitetsledelse favner den organisatoriske kvalitet, den faglige kvalitet og den oplevede kvalitet. Det gælder også i denne sammenhæng, hvor omdrejningspunktet er byudvikling og private investorers byggeprojekter.

I Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia, NærHeden og Naturbydelen Ringkøbing K handler det grundlæggende om et vedholdende ledelsesfokus på kvalitet, fra de overordnede planer for bydelen lægges, til det nye byggeri står færdigt.

Opgaven gribes lidt forskelligt an fra projekt til projekt, men for dem alle fire gælder det, at kvalitetsledelsen forløber i fire faser:

  • Overordnede styringsværktøjer - udviklingsplan, kvalitetsprogram og evt. prospekt
  • Investors skitseprojekt
  • Myndighedsprojekt
  • Udførelsen af investorprojektet

En afgørende milepæl i denne proces er, når arealudviklingsselskabets bestyrelse – typisk efter en grundig proces med dialog og tilretning - godkender bygherrens skitseprojekt, som således bliver retningsgivende for kvaliteten i det færdige byggeri og i måden, hvorpå bygherrens projekt bidrager til den omgivende by. Kvalitetsledelsen fortsætter dog helt frem til, at det nye byggeri står færdigt.

Pressen kan downloade højtopløseligt pressefoto her (kreditering: Joan Barløse)