x

Realdania By & Byg videregiver erfaringer fra udviklingen af seniorbofællesskabet Havtorn

Pressemeddelelse 31. august 2021

Som bygherre for seniorbofællesskabet Havtorn i Naturbydelen i Ringkøbing har Realdania By & Byg balanceret mellem fællesskab og privatliv, bæredygtig arkitektur, realistisk byggeøkonomi og nærhed til både natur og byliv. Nu er alle erfaringer og læringer samlet i en publikation, og til september inviteres fagfolk til et erhvervsarrangement om udviklingen af det nyskabende seniorbofællesskab.

Kan man lokke fysisk aktive danskere over 50 år væk fra parcelhuset og de store byer med et seniorbofællesskab, der tilbyder moderne og bæredygtig arkitektur, fællesskab tæt på naturen og en rimelig husleje? Og kan man gentænke seniorbofællesskabet som koncept, uden at anlægs-budgettet eksploderer?

Sådan lød udfordringen, som Realdania By & Byg har forsøgt at løse med et nyt seniorbofælles-skab i Naturbydelen i Ringkøbing. Seniorbofællesskabet stod klar til indflytning i oktober 2020, og nu knap et år efter at de første beboere flyttede ind, samler Realdania By & Byg op på sine byg-herreerfaringer fra projektet. Det sker gennem en publikation, der udkommer i dag, og ved et erhvervsarrangement i Ringkøbing den 22. september.

Fire inspirerende erfaringer

I publikationen beskrives de løsninger, som Realdania By & Byg har valgt for at skabe et inspirerende bud på fremtidens seniorbofællesskaber. Løsningerne gælder byggeriet, placeringen, foreningen og en blandet beboersammensætning.

- Vi har skabt et mindre seniorbofællesskab som et skalérbart koncept, der kan overføres til andre provinsbyer. Det ville vi gerne prøve af for at se, hvad der egentlig skal til for at tiltrække beboere til seniorbofællesskaber uden for de større byer. Selvom alle boligerne i Havtorn endnu ikke er udlejet, har vi oplevet meget stor interesse for projektet fra seniorer over hele landet, så noget tyder på, at vores koncept med at blande boliger og fællesfaciliteter og lade naturen være et centralt omdrejningspunkt for fællesskabet i hverdagen har en appel, der vil gøre det muligt at realisere lignende byggerier i andre dele af landet, siger Jørgen Søndermark, projektleder, Realdania By & Byg.

Fællesskab vigtigere end beboersammensætning

I Havtorn er 14 lejeboliger blevet fordelt på tre bygninger i 2-3 etager og blandet med en række fællesfaciliteter, såsom orangeri, værksted og fælleshus med gæsteværelse, som alle vender ud mod en åben og central fællesplads i midten, hvorfra der er udsigt og adgang til den omkringliggende natur til alle sider. 

Placeringen af seniorbofællesskabet i Naturbydelen i Ringkøbing har været ideel til at teste, om naturen har potentiale til at tiltrække aktive 50+’er til et bofællesskab udenfor de større byer. I Naturbydelen fungerer naturen som en stor, fælles have med skove, enge, søer, bærhaver og frugtlunde, hvor beboerne kan gå ture, løbe, cykle, plukke blomster og bær, se på fugle- og dyrelivet eller lave andre typer aktiviteter med sine bofæller. Erfaringerne viser, at naturen bestemt er et trækplaster, men det er fællesskabet i høj grad også.

- Lige nu er otte ud af de i alt 14 boliger udlejet til par eller singler i alderen 50-75 år, som kommer fra flere forskellige dele af landet. Fælles for beboerne er, at det er kombinationen af en ny og moderne lejebolig, nærhed til naturen og muligheden for et aktivt fællesskab i hverdagen, som har været afgørende for deres beslutning om at flytte ind i seniorbofællesskabet Havtorn. Og erfaringen fra udlejningsprocessen viser, at netop lysten til at indgå i et forpligtende fællesskab er vigtigere end en blandet beboersammensætning, som ellers har været en central ambition for udviklingen. Dén erfaring er værd at tage med, når der rundt om i landet skal skabes seniorbofællesskaber, siger Jørgen Søndermark

Fællesskabet mellem beboerne i Havtorn evalueres første gang i slutningen af 2021.

Oplev fremtidens seniorbofællesskab

Interesserede fagfolk og aktører i markedet kan høre meget mere om Realdania By & Bygs erfaringer ved et erhvervsarrangement i Ringkøbing den 22. september. Her vil der være indlæg fra Realdania By & Bygs projektleder Jørgen Søndermark, arkitekten bag byggeriet, Katrine H. Stærmose, AART architects, og ejendomsmægler Finn Jacobsen, EDC Ringkøbing. Bagefter kan man komme på rundvisning i Havtorn og møde én af beboerne. Efterfølgende er der mulighed for en rundtur i Naturbydelen. 

Deltagere i erhvervsarrangementet får også et eksemplar af publikationen.

Mere information

Publikationen ”Seniorbofællesskabet Havtorn – Naturen som omdrejningspunkt for hverdagsfællesskaber” kan downloades digitalt og købes her.

Erhvervsarrangementet i Ringkøbing finder sted den 22. september kl. 13-16. Man tilmelder sig arrangementet her. 

FAKTA OM LØSNINGERNE

1. Byggeriet 
En central ambition i projektet har været at gentænke de klassiske seniorbofællesskaber med etplansboliger med egen have omkring et fælleshus i midten, der først og fremmest inviterer til lejlighedsvise fællesskaber, og i stedet afprøve nye løsninger, der skaber attraktive rammer for, at beboerne kommer hinanden lidt mere ved i dagligdagen. 

Efter en totalentreprisekonkurrence valgte Realdania By & Byg at realisere et projekt tegnet af AART architects, hvor 14 boliger på 50-120 m2 og 250 m2 fællesfaciliteter er blevet blandet med hinanden og fordelt i tre bygninger på 2-3 etagers højde omkring en central fællesplads. Fra den åbne fællesplads er der adgang til alle fællesfaciliteterne, som bl.a. tæller et værksted, et orangeri, fælles vaskeri og et fælleshus med køkken og gæsteværelse, samt direkte adgang til den omkringliggende natur i Naturbydelen, som byder på enge, skov, søer og bærhaver.

De tre bygninger er placeret i en stjerneform, så de både bryder vestenvinden og skaber gode uderum med bl.a. aftensoldæk og kyssebænk. Der er lagt vægt på, at uderummene skal fungere som et omdrejningspunkt for hverdagsfællesskabet.

2. Placeringen
Fra starten havde Realdania By & Byg besluttet, at det eksperimenterende seniorbofællesskab skulle opføres uden for de større byområder, hvor udbuddet af seniorbofællesskaber er lavest, men hvor interessen og behovet for seniorbofællesskaber er lige så stort som i de større byer.

Valget faldt på Naturbydelen i Ringkøbing, der udvikles lige ud til Ringkøbing Fjord i den sydøstlige del af byen. Her er byudviklingen startet med at omdanne et tidligere landbrugsareal til et naturområde med enge, skov og vådområde, som tæt-lave bebyggelser i 2-3 plan nu bliver opført midt i. I Naturbydelen har ingen private haver. Til gengæld fungerer naturen som én stor,
fælles have, som man træder direkte ud i fra sin hoveddør. Denne unikke tilgang var ideel som udgangspunkt for at udfordre de klassiske bofællesskabers indretning og tænke naturen
ind som et aktiv, der kan skabe grobund for fællesskab og et aktivt liv i hverdagen.

3. Foreningen 

For at skabe de bedst mulige rammer for et stærkt fællesskab mellem beboerne fremadrettet, har Realdania By & Byg i samarbejde med Husen Advokater lavet en helt ny organiseringsmodel, der plukker det bedste fra lejeboliger – stærke rettigheder efter lejeloven og en rimelig husleje - og fusionerer det med elementer fra andelsboligforeningen, navnlig medbestemmelse og et fælles ansvar for bebyggelsens trivsel og vedligehold. 

Organiseringsmodellen går i sin enkelthed ud på, at alle beboerne er lejere i en forening, der ejes af et selskab – i øjeblikket Realdania By & Byg. Beboerne har flertallet i foreningens bestyrelse, der også har repræsentanter fra ejeren. På den måde bliver beboerne forpligtet til at tage ejerskab til fællesskabet gennem arbejdet i foreningen. Foreningens principper kan desuden videre-føres, uanset hvem den fremtidige ejer af bygningerne måtte være. Samtidig understøtter organiseringsmodellen, at Havtorn økonomisk bliver tilgængeligt for mange forskellige typer lejere.

4. Udlejningen 
Knap et år efter færdiggørelsen af byggeriet er 8 ud af 14 boliger i Havtorn udlejet og interessen for byggeriet og boformen har været stor siden projektets start. Mange tiltrækkes af bofællesskabets placering midt i naturen ud til Ringkøbing Fjord og af muligheden for at have et stærkt fællesskab med sine naboer i hverdagen. I dag bor der en blanding af par og single kvinder med en god aldersspredning fra 50 – 75 år, som er flyttet til både fra lokalområdet, andre dele af Jylland og sågar fra udlandet, ligesom beboerne har mange forskellige baggrunde. Dog har det vist sig svært at tiltrække single mænd og ambitionen om at sammensætte en varieret gruppe af beboere har vist sig at være sværere at opfylde end ventet. Dette til trods for at potentielle beboere blev inviteret til at deltage i at sætte deres præg på bofællesskabets rammer og indretning inden afslutningen af byggeriet og inden de flyttede ind. Her viser erfaringen fra udlejningsprocessen i Havtorn, at forpligtelsen på fællesskabet er en vigtigere parameter end en blandet beboersammensætning.

Om seniorbofællesskabet Havtorn

Seniorbofællesskabet i Ringkøbing er ét af i alt 11 seniorbofællesskaber, som Realdania udvikler rundt omkring i landet med indsatsen ”Rum og fællesskaber for ældre”. 10 af dem udvikles i samarbejde med pensionskasser og almene boligorganisationer, mens seniorbofællesskabet i Ringkøbing er et eksperimenterende eksempelbyggeri, som er opført og ejet af Realdania By & Byg. 

Målet med indsatsen ”Rum og fællesskaber for ældre” er at kickstarte byggeriet af seniorbofællesskaber for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på denne boform. Samlet set skal indsatsen afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber over hele landet og samtidig inspirere andre til at bygge flere boliger af denne type. Målet er i sidste ende at skabe større livskvalitet og bekæmpe ensomhed, som i dag påvirker 100.000 ældre.Læs mere om seniorbofællesskabet Havtorn her
Læs mere om seniorbofællesskaber her