x

Ny publikation om vejen fra projekt til levende by

Pressemeddelelse 18. januar 2023

For en kommune eller et arealudviklingsselskab, der skal virkeliggøre visionerne for en ny bydel, handler det ikke kun om at udtænke planerne og få nogen til at bygge husene og anlægge fællesarealerne. Visionerne skal også gerne leve videre, når nye aktører overtager ansvaret for byen og dens liv. En ny publikation fra Realdania By & Byg formidler erfaringer med forankring af byudvikling.

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene, hvor ca. 3.000 mennesker i dag er flyttet ind, har fællesskabet fra starten været en central del af visionen. Det har i dag blandt andet udmøntet sig i særlige kvarterhuse, som en ny bydelsforening overtager med ansvar for at fylde dem med aktiviteter for beboerne.

- Vi kender jo hinanden og er meget tættere herude, end man er mange andre steder. Idéen om Nærheden som bydel er moderne og tiltrækkende for mange. Men man
skal hele tiden arbejde for, at folk involverer sig i det fælles herude. ”Det er din bydel - hvad vil du bruge den til?”, spørger en af Nærhedens beboere, Lis Bjarnesen, retorisk i et interview i Realdania By & Bygs seneste publikation.

Hermed illustrerer Lis Bjarnesen, der er formand for en grundejerforening i bydelen, udfordringen med at forankre visionerne for nye bydele.

- Den drivende kraft bag et byudviklingsprojekt, hvad enten det er en kommune eller et selskab stiftet til lejligheden, kan gøre rigtig meget for at realisere visioner om fællesskab, bæredygtighed, attraktive byrum og meget andet - men kun indtil et vist punkt. Efterhånden som bydelene bliver beboet, tager nye aktører over, og her handler det om at sikre en god organisering af ansvaret for bydelens fremtidige liv og en gradvis overdragelse af ejerskab og ansvar, siger Realdania By & Bygs adm. direktør Peter Cederfeld.

Hør om erfaringerne ved et erhvervsarrangement

Hør om erfaringerne ved et erhvervsarrangement

Hør byudviklerens, kommunens og bydelsforeningens erfaringer med at forankre de fysiske løsninger for fællesarealer, de midlertidige eller permanente aktiviteter samt bydelens faciliteter.

Det sker ved to erhvervsarrangementer hhv. den 22. marts 2023 i Fredericia og den 28. marts i Køge.

Forankringsstrategier

I den nye publikation ”Fra projekt til levende by”, som selskabet netop har udgivet, videregiver nøglepersoner fra fire spirende bydele erfaringer med nogle af de forankringsstrategier, som projekterne har benyttet på deres vej fra at være abstrakte projekter til at være konkrete levende bydele. Udover Nærheden er det Kanalbyen i Fredericia, Køge Kyst og Naturbydelen Ringkøbing K, som nu deler ud af erfaringerne.

Alle fire steder er der i dag etableret en bydelsforening, som er paraply for bydelens karré- eller grundejerforeninger, og som gradvist overtager mere og mere ansvar for drift af fællesarealer og videreførelse af byliv og aktiviteter. Også kommunerne overtager ansvar for drift af infrastruktur og byrum, og blandt andet i Køge Kyst omfatter det også dele af bylivet, som når en række vandsportsklubber på ”Den Maritime Halvø” skal tilgodeses.

- Som byudvikler har man en opgave med gradvist at give slip for at give den nye bydel de bedste forudsætninger for at leve sit eget liv. Det har vi samlet en række erfaringer med, som vi håber, kan være til nytte for andre, der arbejder med at udvikle levende og bæredygtige bydele, fortæller Peter Cederfeld.

Midlertidige aktiviteter – blivende spor

I publikationen kan man blandt andet også læse om, hvordan arealdriften i Naturbydelen Ringkøbing K organiseres mellem kommune, bydelsforening og arealudviklingsselskab, og hvordan Kanalbyen i Fredericia for nylig har afviklet midlertidige aktiviteter som byhaver og containerbutikker, og aktiviteterne er indarbejdet i bl.a. den blivende bypark. 

De fire arealudviklingsprojekter er lanceret i årene 2008-13 og ledes af selskaber, der ejes i partnerskab mellem de respektive kommuner og Realdania By & Byg.

”Fra projekt til levende by” kan downloades frit på Realdania.dk – og på Realdaniabyogbygklubben.dk, hvor publikationen også kan bestilles på tryk for 99 kr.