x

Ny publikation sætter fokus på byggemodningens aftryk på klima og miljø

Pressemeddelelse 24. oktober 2023

Mens byggeriets klimaaftryk er genstand for særskilt opmærksomhed gennem forskellige regelsæt, certificeringsordninger og værktøjer til beregning af CO2-udledningen, er det anderledes med de mange anlægsaktiviteter, der finder sted mellem husene og under jorden i et nyt byområde. En ny publikation fra Realdania By & Byg belyser det komplicerede felt.

Veje og byrum, parkering, kloakering, forsyning, klimasikring. Når man skal anlægge et nyt byområde, kræver det meget andet og mere end at bygge husene. Men hvordan sikrer man, at en samlet byudvikling sætter det mindst mulige aftryk på klima og miljø, også mellem husene og under jorden? Det spørgsmål sætter Realdania By & Byg fokus på i en ny publikation.

- Der er rigtig mange ting, man kan gøre for at reducere CO2-udledning og miljøbelastning, når man skal anlægge en ny bydel. Men det allervigtigste er, at man på et tidligt tidspunkt sætter ambitionsniveauet og tænker hensyn til klima og miljø grundigt ind i planerne. Det handler om, hvordan man kan planlægge efter at reducere belastningen fra senere anlægsarbejder, og det handler i høj grad også om, hvordan et nyt byområde med dets beliggenhed, indretning og infrastruktur kan tilskynde til klima- og miljøvenlig levevis og adfærdsmønstre, siger Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg.

Fokus er mest på byggeriet

I publikationen ”Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø” har selskabet set på, hvordan anlæggelsen af nye byområder bedst kan tage hensyn til klima og miljø i lyset af den viden og de redskaber, der findes i dag.

Publikationen forholder emnet til EU’s Taksonomi for Miljømæssig Bæredygtighed i Byggeriet, Danmarks Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri, brugen af livscyklusvurderinger (LCA) og certificeringssystemet DGNB - og konstaterer, at mens disse giver nogle samlede anvisninger for arbejdet med bæredygtighed i byggeriet, mangler der et tilsvarende overblik over klima- og miljøpåvirkningen fra den øvrige anlægsaktivitet, som byudvikling fører med sig.

Værktøjet DGNB for byområder berører dog en række af de aktiviteter, som indgår i byggemodning af nye bydele, både i planlægningsfasen og i udførelsen, og nye LCA-værktøjer med fokus på landskab og infrastruktur er på vej frem.

Hør om erfaringerne ved et erhvervsarrangement

Hør om erfaringerne ved et erhvervsarrangement

Kom til Realdania By & Bygs Klubbens erhvervsarrangement den 16. november i Kanalbyen i Fredericia og hør om, hvordan CO2-udledningen i byggemodningsprocesser i by- og arealudviklingen kan minimeres.

Erfaringer fra praksis

Udfordringen med at byggemodne med hensyntagen til klima og miljø bliver i publikationen belyst gennem praktiske erfaringer fra de fire arealudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg ejer i fællesskab med kommuner. Kanalbyen i Fredericia, Køge Kyst, Naturbydelen Ringkøbing K og Nærheden i Hedehusene er lanceret i perioden 2008-2013, og fælles for projekterne er blandt andet den model, at selve byggeriet varetages af investorer, mens projektselskaberne som tommelfingerregel selv anlægger alt det mellem byggegrundene.

En anden vigtig fællesnævner for de fire projekter er en klar vision om at tilstræbe bæredygtighed i bredeste forstand – både klima- og miljømæssigt, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk, svarende til FN’s bæredygtighedsbegreb.

- Fokus er stadig klart på den brede bæredygtighed, men der er også sket en udvikling i de senere år, som betyder, at vi fremadrettet må være endnu mere skarpe og ambitiøse, når det kommer til at modvirke klimaforandringerne, pointerer Peter Cederfeld.

Synergi og dilemmaer

Alle fire projekter udvikles ud fra en holistisk tilgang til byudvikling, hvor mange forskellige hensyn må tænkes sammen og vejes op mod hinanden. Publikationen rummer således eksempler på, at flere gode formål kan være i synergi med hinanden, f.eks. når en byggemodningstakt i Nærheden, der er planlagt ud fra hensyn til naboer og økonomi, også belaster klimaet og miljøet mindre. Men der er også eksempler på nogle af byudviklingens svære dilemmaer, hvor f.eks. udgravningen af kanaler i Fredericia er rigtig godt for bymiljøet og livskvaliteten men skidt for CO2-regnskabet.

Selvom påvirkningen af klima og miljø bedst kan påvirkes i planlægningsfasen af et byudviklingsprojekt, er der fortsat knapper at skrue på, når de fysiske anlægsarbejder er i gang. Her kan grundig byggepladsplanlægning og koordinering mellem aktørerne i et byudviklingsområde gøre en vigtig forskel for klima- og miljøbelastningen, samtidig med at det er til gavn for proces og økonomi.

”Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø” kan downloades frit på Realdania.dk – og på Realdaniabyogbygklubben.dk, hvor publikationen også kan bestilles på tryk for 99 kr.