x

Nu åbner fem idékonkurrencer for nyetablerede tegnestuer

Nyhed 1. november 2023

Kampagnen Stedet Tæller X skal styrke ni udvalgte steder i landkommunerne med arkitektur og kunst som løftestang. Fra den 1. november kan nyetablerede tegnestuer tilmelde sig de åbne idékonkurrencer til kampagnens fem arkitekturprojekter.

Inden sommerferien blev der udvalgt ni særlige steder, som Ny Carlsbergfondet og Realdania sammen med lokale bygherrer vil arbejde videre med i kampagnen Stedet Tæller X. Fem af de ni steder udgør kampagnens arkitekturspor, mens de sidste fire får støtte i et kombineret kunst- og arkitekturspor.

Nu er der åbnet for interessetilkendegivelser til de åbne idékonkurrencer for de fem projekter i kampagnens arkitekturspor. 

Konkurrencerne er for tegnestuer og arkitektrådgivere, som er etableret i 2016 eller derefter. Der er åbent for tilmelding fra den 1. november til den 1. december 2023 og ved tilmeldingen skal man angive hvilket eller hvilke af idékonkurrencernes fem arkitekturprojekter, man er interesseret i. 

De fem projekter er:

Den 13. november kl. 15-16 vil der blive afholdt et online informationsmøde, hvor man kan høre mere om konkurrencerne og stille spørgsmål. 

Tilmeld dig her.

Den 1. december 2023 vil konkurrenceprogrammer, konkurrencebetingelser, forslagsskabelon og budgetskabelon for hvert projekt blive offentliggjort på realdania.dk/stx. Herefter vil man frem til den 8. februar 2024 kunne indsende konkurrenceforslag. Man kan deltage i én eller flere af konkurrencerne. 

De præcise afleveringskrav offentliggøres den 1. december, men formatet er tre A3 indeholdende en illustration, en plantegning og en side hvor man selv bestemmer form og indhold. 

Et bedømmelsesudvalg vil fra den 8. februar til den 1. maj 2024 forholde sig til de indkomne forslag, og den 2. maj 2024 bliver vinderprojekterne offentliggjort. Til hver idékonkurrence er en samlet præmiesum på 125.000 kr.

Herefter følger en periode med udvikling og projektering af de fem projekter, inden realisering begynder i 2024/2025.

’Stedet Tæller X’ er en fælles indsats fra Ny Carlsbergfondet og Realdania, hvor kunst og arkitektur bruges som løftestang til udvikling af særlige steder i de 31 danske landkommuner. Ambitionen er at styrke de særlige kendetegn i landdistrikterne gennem lokalt forankrede fysiske projekter, nyetablerede talentfulde tegnestuer og et nytænkende samspil mellem kunst og arkitektur. 

Målet er at bidrage til udvikling og øget livskvalitet ved at gøre det lettere for flere at opdage og opleve landets særlige steder – både for dem, der besøger stedet og for dem, der bor der. 

De ni udvalgte projektideer modtager til sammen 39.138.000 mio. kr. i realiseringsstøtte. Støtten skal bruges til at gennemføre et fysisk projekt på stedet. 

’Stedet Tæller X’ har i alt modtaget 19 ansøgninger. Af dem blev 13 udvalgt til at indgå i et projektudviklingsforløb i vinteren 2022/2023. 12 har søgt om støtte til et fysisk projekt. Af dem er ni nu endeligt udvalgt til realiseringsstøtte.
  • 1. november-1. december 2023: Tilmelding er åben for idékonkurrencerne for de fem arkitekturprojekter
  • 13. november 2023 kl. 15-16: Webinar om konkurrencen for arkitektursporet
  • 1. december 2023: Konkurrenceprogrammerne og andet materiale offentliggøres på realdania.dk
  • 1. december 2023-8. februar 2024: Konkurrenceperiode
  • 9. februar-1. maj 2024: Bedømmelse af konkurrenceforslag
  • 2. maj 2024: Offentliggørelse af vinderprojekterne
  • 2024: Udvikling og projektering
  • 2024/2025: Realisering