x

sØnæs vinder DANVA og Realdanias Klimapris

Pressemeddelelse 27. maj 2016

Byparken sØnæs i Viborg løb med sejren, da DANVA og Realdania den 26. maj 2016 uddelte vandbranchens egen klimapris. sØnæs kombinerer på fremragende vis det rekreative med det tekniske og styrker samspillet mellem klimatilpasning og mennesker i et byområde.

Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S har sammen sørget for, at et gammelt sumpområde ved Søndersø i Viborg i dag er blevet til en spændende bypark. Parken hedder sØnæs, og den er udflugtsmål for alle viborgensere. Her kan de nyde den smukke udsigt over søen, grille, dyrke motion eller lære om, hvordan regnvandet håndteres i sØnæs. 

For sØnæs er også et teknisk anlæg. Det er en rensedam med klimasikring, der sørger for en bedre vandkvalitet i Søndersø, da anlægget renser det regnvand, der tidligere er blevet afledt urenset til søen. Samtidig sikrer sØnæs, at Viborg kan håndtere så voldsomme regnmængder, at de statistisk set kun bør forekomme hver 100 år.

Og netop sammenhængen mellem det rekreative og det tekniske er styrken ved projektet, mener Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, der blandt andet står bag overrækkelsen af DANVA og Realdanias første, fælles klimapris. 

”sØnæs viser på fremragende vis, hvordan klimasikring og udvikling af et rekreativt område med vand i centrum kan se ud. Her har man innovativt kombineret et teknisk anlæg med klimatilpasning og en vandpark med masser af aktivitets- og oplevelsesmuligheder. Vi er glade for at kunne give den første klimapris til bygherrerne bag projektet: Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S”.

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania, siger: ”Med den fælles klimapris ønsker vi at sætte fokus på det store potentiale, som ligger i at skabe klimatilpasning med merværdi. Både for forsyningsselskaber, kommuner og ikke mindst borgerne. Prisen sætter samtidig fokus på de gode resultater, som kan opstå, når flere aktører går sammen om at løse en fælles, påtrængende udfordring. Derfor håber vi også, at klimaprisen kan være inspirere andre aktører på området rundt om i landet til at udvikle fælles klimatilpasningsløsninger i byerne, som giver merværdi.”

Over 1.000 personer har deltaget i rundvisninger, hvor Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S har præsenteret området. Endvidere har sØnæs fået sin egen sØnæs-App til Android, Iphone og Ipad. Her kan man få oplysninger om området, teknikken og besøgende kan up-loade egne billeder og dele deres oplevelser. App’en giver også mulighed for let at formidle nye oplysninger, for eksempel dyrelivet og arrangementer på sØnæs.

Det var projektchef ved Realdania Anne-Mette Gjeraa og direktør i DANVA Carl-Emil Larsen, der sammen overrakte prisen ved en ceremoni ved DANVAs Årsmøde 2016. Prisen blev modtaget af projektleder Henrik Juel Poulsen fra Energi Viborg Vand A/S på vegne af bygherrerne.


Om DANVA og Realdanias Klimapris

DANVA og Realdania ønsker at skabe dialog og samtale om klimaforandringer og klimatilpasning først og fremmest i vandsektoren, men også i den danske offentlighed.

DANVA og Realdanias Klimapris skal fremhæve klimatilpasningsaktiviteter og anerkende projekter – og ildsjælene bagved – der bidrager til at tilpasse den danske vandsektor til nye klimatiske forhold.

Prisen er på 50.000,- kr.

2016 er første gang DANVA og Realdania uddeler Klimaprisen.

Nomineringer 2016
I år har der været fem nomineringer:

  • SK Forsyning A/S
  • Søren Brandt, Klimakoordinator, Herning Kommune
  • Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S
  • Følgegruppen for klimaprojekt Låsby Søpark
  • Sønderborg Forsyning A/S

Jury
- Anne-Mette Gjeraa, projektchef, byer for mennesker, Realdania
- Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplan Laboratorium
- Jakob Møller Nielsen, Center Chef, byens udvikling, Københavns Kommune
- Jesper Theilgaard, klimakorrespondent, DR
- Flemming Hermann Vandchef i Viborg Forsyning
- Søren Gais Kjeldsen, direktør for miljø og energi i Aalborg Kommune