x

Søg midler til at sikre: Byerne og det stigende havvand

Artikel

Udgivelsesdato
februar 2021

Sideantal
2 sider

Forfatter(e)
Artikel bragt i magasinet Teknik & Miljø

Mikkel Suell Henriques, Realdania
Per Sørensen, Kystdirektoratet
Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet

Download

Det er en kompleks opgave at sikre byerne mod stigende havvand og stormflod. I øjeblikket arbejder Realdania og Miljøministeriet med otte pilotprojekter, som skal give erfaringer med at skabe nytænkende helhedsløsninger på denne store udfordring.