x

Ambitiøse mål og delmål

Video

Dato
28. februar 2022

Længde
1t 12m 31s

DK2020-sekretariatet i CONCITO afholdte d. 28. februar 2022 et webinar om arbejdet med at sætte mål og delmål i klimaplanlægningen.

Med dette webinar sætter DK2020-sekretariatet fokus på, hvordan der kan arbejdes med at sætte et højt mål- og ambitionsniveau i kommunernes klimahandlingsplaner. 

Mål for drivhusgasreduktion og modstandsdygtighed overfor klimaforandringer, er centrale elementer i enhver klimahandlingsplan. Målbaseret planlægning er ikke en ny disciplin i danske kommuner, men at fastlægge gode mål kan ofte være vanskeligt, da det gode mål er politisk forankret, men baseret på en stærk faglig analyse.

På webinaret præciseres, hvad der forstås ved mål og delmål, og hvilke krav der er i CAPF til dette. Herudover præsenteres en række fremgangsmåder til fastsættelse af mål og delmål på hhv. reduktions- og tilpasningsområdet. Notatet behandler desuden, hvordan kommunerne i udviklingen af klimahandlingsplanerne kan udvælge og arbejde med indikatorer til monitorering af vejen til at nå vedtagne målsætninger, samt overvejelser af hvad der et acceptabelt niveau for en manko, og hvad man kan overveje ift. at genbesøge mål, delmål og manko i den løbende revision af planen.

Program

00:00:00
Velkomst og dagens program
v./ Niels Bethlowsky Kristensen, CONCITO

00:02:41
Definition af mål og delmål
v./ Tue Damsø, CONCITO

00:08:36
Mål for drivhusgasreduktion
v./ Tue Damsø, CONCITO

00:29:52
Mål for klimatilpasning
v./ Mia Holmbo Lind, CONCITO

00:44:02
Indikatorer og monitorering
v./ Tue Damsø, CONCITO

00:53:22
Manko og revision
v./ Niels Bethlowsky Kristensen, CONCITO

01:02:17
Q&A-session

Deltagere

  • Niels Bethlowsky Kristensen, klimaanalytiker, CONCITO
  • Mia Holmbo Lind, klimaanalytiker, CONCITO
  • Tue Damsø, seniorkonsulent, CONCITO

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050.

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.