x

Klima i fællesskab

Video

Dato
18. marts 2021

Længde
3 t 23 m 37 s

Den 18. marts 2021 afholdt CONCITO national DK2020-konference. På konferencen blev der gået i dybden med tværfaglige emner som aktørinddragelse, merværdier og politisk forankring af. Se eller gense konferencen her.

En DK2020-klimaplan skal være udarbejdet med inddragelse af nøgleaktører. Den skal have fokus på merværdier og synergier. Og så skal den være resultatet af solide politiske drøftelser i kommunens udvalg og kommunalbestyrelse. 

På konferencen Klima i fællesskab, blev der både hentet inspiration udefra og givet erfaringer fra en række pilotkommuner, der har opnået nyttig viden, som kan hjælpe de nye DK2020-kommuner i deres arbejde med udvikling af ambitiøse klimahandlingsplaner.

Program

00:00:00

Velkomst og præsentation af dagens program, v. Inge Nilsson, CONCITO

Aktørinddragelse

00:05:22

Introduktion til temaet ’Aktørinddragelse, v. Henrik Gudmundsson, CONCITO

00:06:52

Lokalt ejerskab i Lejre Kommune, v. Tina Unger, programleder i Lejre Kommune 

00:15:32

Partnerskaber i Assens Kommune, v. Gunilla D. Ørbech, projektleder i Assens Kommune

00:28:55

Lokalt engagement i den grønne omstilling, v. Paul Natorp, medstifter af Sager, der samler

00:44:26

Spørgsmål til de tre oplæg 

00:52:25

Mentimeter – spørgsmål til deltagerne. Hvilke aktører synes deltagerne er vigtige at inddrage under hhv. udvikling og implementering af kommunens klimaplan og hvilke metoder er gode til involvering? V. Henrik Gudmundsson, CONCITO

01:02:07

Pause med fotovideo fra DK2020-kommunerne

Merværdier og afledte effekter

01:14:51

Introduktion til temaet ’Merværdier og afledte effekter’, v. Inge Nilsson, CONCITO

01:15:59

Internationale eksempler fra førende C40 byer, v. Markus Berensson, Senior Research Manager i C40 cities (sp. 01:38:20)

01:42:10

Klima og erhvervsudvikling i Fredericia Kommune, v. Anja Schaumburg, chefkonsulent i Fredericia Kommune

01:52:21

Stormflodssikring med hverdagskvalitet i Vejle Kommune, v. Ulla Pia Geertsen, projektudvikler i Vejle Kommune 

02:05:27

Spørgsmål til de to oplæg

02:10:19

Pause med fotovideo fra DK2020-kommunerne

Politisk forankring af klimatiltag

02:15:06

Introduktion til temaet ’Politisk forankring af klimatiltag’, v. Henrik Gudmundsson, CONCITO

02:15:57

Klima på den politiske dagsorden i Sønderborg Kommune, v. Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune (spørgsmål: 02:34:40)

02:38:27

Erfaringer om den gode politiske proces i Middelfart Kommune, v. Willy Feddersen, kommunaldirektør i Middelfart Kommune (spørgsmål: 02:50:48)

02:53:28

Magt, lokalpolitik og klima, v. Lars Tønder, professor ved Københavns Universitet (spørgsmål: 03:07:11)

03:13:04

Mentimeter – spørgsmål til deltagerne. Hvordan kan det politiske engagement styrkes og sikres, så der opnås reelle klimagevinster. De konkrete spørgsmål lyder: ”Hvilke veje til at fremme det lokale politiske engagement i klimaindsatsen forekommer jer mest aktuelle?” (med svarmuligheder), og ”Hvordan får man politisk fokus på svære klima-udfordringer, f.eks. privatbilisme, infrastruktur, forbrug, madvaner?” (svar i fritekst). V. Henrik Gudmundsson, CONCITO

03:20:41

Afrunding af konferencen v. Inge Nilsson, CONCITO

Tak til dagens oplægsholdere, reklame for kommende DK2020-webinarer og DK2020-projketwebbet. 

Oplægsholdere

  • Tina Unger, programleder i Lejre Kommune
  • Gunilla Ørbech, projektleder i Assens Kommune
  • Paul Natorp, medstifter af ’Sager, der samler’
  • Markus Berensson, Senior Research Manager, C40 cities
  • Anja Schaumburg, chefkonsulent i Fredericia Kommune
  • Ulla Pia Geertsen, projektleder i Vejle Kommune
  • Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune
  • Willy Feddersen, kommunaldirektør i Middelfart Kommune 
  • Lars Tønder, professor ved Københavns Universitet

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050.

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.