x

Klimarisikovurdering

Video

Dato
29. marts 2022

Længde
1t 29m 19s

CONCITO afholdte d. 29. marts 2022 et webinar om klimarisikovurdering af tørke, hedebølge og storm.

I DK2020 skal alle relevante klimarisici vurderes. De fleste kommuner er godt i gang med klimatilpasningsarbejdet og har konkrete erfaringer med regnvandshåndtering og evt. kystbeskyttelse. Det er et vigtigt stykke arbejde, men klimatilpasning drejer sig ikke udelukkende om udfordringer med for meget vand.

Fremtidens klima byder på varmere temperaturer, der kan påvirke vores natur, landbrug og helbred m.m., som er særligt udfordret under længerevarende hedebølger og tørkeperioder. Også storme kan påvirke os – nu, som i fremtiden – og give store skader på bygningsmassen og infrastruktur samt sætte samfundet delvist i stå, når stormen raser. Men hvordan kan kommunerne vurdere risiko for hedebølger, tørke og storm, når det er vanskelige at sætte sandsynligheder på farerne og kvantificere konsekvenserne heraf? Det beskæftiger vi os med i dette webinar, hvor DMI, KL og CONCITO tager afsæt i eksisterende viden og inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde med problemstillingen lokalt.

Program

00:00:00
Introduktion
v. Mia Holmbo Lind, CONCITO

00:05:03
'Hvad ved vi om fremtidens klima?'
Refleksioner over den nyeste FN rapport' v. Mark R. Payne, DMI

00:17:13
'Klimarisici ved tørke, hedebølge og storm'
v. Niels Philip Jensen, KL

00:34:26
'Fremtiden for DMI's Klimaatlas og relevans for kommunernes klimatilpasning'
v. Mark R. Payne, DMI

00:47:40
'Metoder til vurdering af klimarisici (C40-vejledning og workshopskabelon)'
v. Mia Holmbo Lind, CONCITO

01:10:49
Q&A v. alle

Deltagere

  •  Mia Holmbo Lind, Klimaanalytiker, CONCITO
  •  Mark R. Payne, Climate Scientist, DMI
  •  Niels Philip Jensen, Konsulent på Center for Klima og Erhverv, KL

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050.

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.