x

Mobilitet og Klima

Video

Dato
15. marts 2022

Længde
1t 21m 36s

DK2020-sekretariatet afholdte d. 15. marts 2022 webinaret Mobilitet og Klima. Webinaret fokuserer på virkemidler, der retter sig mod trafikomfanget, adfærden og transportformer såsom cykler, kollektiv trafik og deleløsninger.

Transport og mobilitet udgør en stor kilde til drivhusgasser i de fleste kommuner. Det er derfor et vigtigt indsatsområde i DK2020 klimaplanerne. Webinaret bidrager med viden og erfaringer på omstillingen af transporten, hvilket kan bidrage til DK2020 kommunernes klimaplaner på mobilitetsområdet.

På webinaret gives en oversigt over mobilitet og klima v. Henrik Gudmundsson, CONCITO. Henrik giver en Introduktion til CONCITOs virkemiddeloversigt og muligheder for at reducere trafikkens CO2-udledning gennem mobilitets planlægning og -tiltag.

Dernæst giver Anna Thormann fra Gate 21 et oplæg om mobilitetsløsninger og resultater. Anna kommer ind på erfaringer med mobilitetsinitiativer i samarbejde mellem kommuner og virksomheder mfl. herunder virksomhedsplaner, samkørsel mm.

Til sidst holder Susanne Krawack fra CONCITO et oplæg med regneeksempler på mobilitetstiltag. Susanne giver eksempler på, hvordan man kan regne på CO2-effekt af mobilitetstiltag.

Program

00:00:00 
Oversigt over mobilitet og klima v. Henrik Gudmundsson, CONCITO.

00:18:39
Mobilitetsløsninger og resultater v. Anna Thormann, Gate 21.

00:50:38
Regneeksempler på mobilitetstiltag, v. Susanne Krawack, CONCITO.

01:07:20
Q&A

Deltagere

  • Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent, CONCITO
  • Anna Thormann, programleder, Gate 21
  • Susanne Krawack, seniorkonsulent, CONCITO

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050.

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.