x

Fremtidens havniveau

Video

Dato
juni 2021

Længde
49m 45s

Webinar med Aslak Grinsted, lektor i is-, klima- og geofysik, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

Vandstanden stiger i verdenshavene som følge af den globale opvarmning. 
Men hvorfor stiger havet omkring Danmark ikke i samme takt som i resten af verden? Hvad kan vi forvente i fremtiden? - og i hvilken grad kan vi stole på fremskrivningerne.

Webinaret blev afholdt den 1. juni 2021.

Webinaret er det sjette i en række af planlagte webinarer med fokus på byer og havvandsstigninger. Fra forskellige perspektiver og baseret på såvel dansk som udenlandsk forskning og erfaringer adresserer webinarerne muligheder og udfordringer.

Webinarerne er en del af vores indsats 'Byerne og det stigende havvand', hvor vi har etableret et vidensnetværk sammen med Københavns Universitet - University of Copenhagen, DTU - Technical University of Denmark og Arkitektskolen Aarhus. Netværket skal skabe og dele ny viden og forskning i klimascenarier, risikominimering og byudvikling.