x

Flood risk assessment - new data, methods and international cases

Video

Dato
19. januar 2021

Længde
37m 8s

Webinar med Jeroen Aerts, professor, Head of Department ved “Water and Climate Risk” ved Institute of Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam.

I webinaret præsenterer Jeroen Aerts de seneste globale data på oversvømmelsesrisiko og muligheder for at simulere risiko både nu og i en fremtid med klimaforandringer.

Med inspiration fra cases i Los Angeles og Rotterdam præsenteres bud på, hvordan udfordringerne kan mødes med forskellige tilgange – som for eksempel diger, naturbaserede løsninger og forsikringsløsninger.

Webinaret blev afholdt 30. november 2020 som det tredje i en række af webinarer, som sætter fokus på byer og havvandsstigninger. Webinarerne vil ud fra forskellige vinklinger sætte fokus på udfordringer og løsningsforslag baseret på viden og erfaringer fra både ind- og udland.

Som del af vores indsats ’Byerne og det stigende havvand’ har vi etableret et vidensnetværk sammen med Københavns Universitet - University of Copenhagen, DTU - Technical University of Denmark og Arkitektskolen Aarhus. Netværket skal skabe og dele ny viden og forskning i klimascenarier, risikominimering og byudvikling.

Hent invitationen til webinaret