x

Lokal byudvikling kan inspirere hele landet

Blogindlæg 13. maj 2020

Mange danske byer overvejer deres identitet og ståsted i de her år – det er åbenlyst, at byens puls forandrer sig, hvis omsætning og indbyggerantal falder markant.

Blogindlæg bragt på danskekommuner.dk den 13. maj 2020.

I Realdania har vi mange års erfaring med udviklingsprojekter i Danmarks yderområder – blandt andet med store indsatser som Mulighedernes land og Stedet tæller og fra langvarige partnerskaber som Tøndermarsk Initiativet. I sidstnævnte har vi sammen med Tønder Kommune, A. P. Møller Fonden og andre lokale aktører arbejdet på et løft af egnen siden 2016. Erfaringerne sætter vi nu i spil i et andet hjørne af Danmark. I et nyt partnerskab mellem Lolland Kommune, A. P. Møller Fonden og Realdania er der i april 2020 afsat 150 millioner kroner til Nakskov 2030. Et ambitiøst udviklingsprojekt der vil sende den gamle købstad og industriby godt ind i fremtiden.

Som i Tøndermarsken er der tale om en partnerskabsmodel, som samler alle relevante kompetencer i en langsigtet indsats over flere år. Sammen kan vi kort sagt mere. I partnerskabet omkring Nakskov 2030 vil vi bruge fælles viden og erfaring til at bygge videre på det gode, som allerede findes: I byen, på havnen og ved fjorden.

Det lokale potentiale

På Vestkysten har flere kommuner været gode til at udvikle nye aktiviteter til gavn for både borgere og besøgende. Vejr og vind er en attraktion i sig selv, og til sommer åbner for eksempel den spektakulære formidlingsarena Naturkraft i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udvikling kan ske med udgangspunkt i de kvaliteter, som gør et sted, en region eller en by til noget særligt. I Sønderjylland var det en særlig bygningskultur og natur, som satte skub i Tøndermarsk Initiativet. Der er ikke en stensikker opskrift på succes alle vegne – men en gennemarbejdet plan som Nakskov 2030 kan sætte strøm til det lokale potentiale.

Nakskov har en rig historie, og en befolkning der brænder for deres by. Jutlandia blev bygget her. Danmarks hvide guld – sukker og vindmøller – bliver stadig produceret lokalt. Fra havnen er der adgang til Danmarks ø-rigeste fjord. Og i bymidten står den gamle købstad intakt. Med Femern-byggeriet vil der opstå nye, geografiske muligheder.

Men som i andre byer i de danske yderområder er her demografiske udfordringer. Nakskov fremstår samtidig lidt forslået og nedslidt. En købstad er et lokalt kraftcenter og danner per definition rammen om et rigt handelsliv. Men det kan svært at holde en livlig handel i gang, når væksten stagnerer, og konkurrencen stiger – en problemstilling mange kommuner nok kan genkende.

Analyse og forankring

De historiske huse i Nakskov skal have en kærlig hånd – blandt andet via en byfond – og der vil i initiativet blive skabt nye byrum og bedre forbindelser til havnen. Godtfolk og gæster får adgang til flere oplevelser på vandet.

Lokale foreninger, forretninger og attraktioner har spillet en stor rolle i det grundige analysearbejde, som har banet vejen for udviklingsplanen. Og det er i høj grad også op til lokale borgere, ildsjæle og investorer at definere og konkretisere de projekter, der skal have støtte fra partnerskabet i løbet af de næste fem år.

Tøndermarsk Initiativet har lært os, at det er en klar fordel, når vi samarbejder på flere fronter på én gang. Partnerskabsmodellen fungerer, og det giver mening at samle forskellige ekspertiser, erfaringer og kompetencer om et fælles mål. Vi ved også, at et ambitiøst projekt kræver solid opbakning fra lokalbefolkningen toppet med tålmodighed. Gode ting tager tid, og forandring er et langt sejt træk.

Det er vigtigt for hele Lolland, at Nakskov er en stærk og attraktiv by. Vi håber, at Nakskov 2030 kan skabe ny viden om byudvikling i de traditionelle købstæder. Måske kan vi også inspirere andre kommuner til at mobilisere lokale ildsjæle og skabe nye oplevelser og aktiviteter til gavn for beboere og besøgende.

Projekter og kampagner omtalt i indlægget:

Nakskov 2030

Mulighederens LandStedet Tæller
Tøndermarsk InitiativetNaturkraft