x

Ny eksempelsamling leverer inspiration til løsning af komplekse samfundsproblemer

Pressemeddelelse 23. november 2022

Hjemløshed, klimaudfordringer og social mobilitet blandt børn og unge. Det er nogle af de komplekse problemer, som kun kan løses af mange parter sammen og på tværs af sektorer og fagligheder. Ny publikation fra Realdania sætter fokus på syv systemforandrende indsatser og de ting, som parterne bag har lært af arbejdet.

Nogle af de mest akutte og presserende problemstillinger i samfundet i dag er også de mest komplekse at løse. De kan typisk ikke løses af en eller to parter alene, men kræver at mange aktører går sammen på tværs af fagligheder, funktioner og sektorer i forpligtende og længevarende samarbejder.

I en ny eksempelsamling sætter den filantropiske forening Realdania sammen med en række andre samfundsaktører fokus på denne type systemforandrende samarbejder.  Publikationen dykker ned i syv konkrete cases, der handler om bl.a. klima, udvikling af de tyndt befolkede områder, forebyggelse af indbrud og social inklusion. Gennem konkrete beskrivelser og vidnesbyrd fra de mange interessenter, der har været en del af partnerskabet eller samarbejdet, bliver projekternes organisering, arbejdsproces, udfordringer, sejre og resultater samlet op. Alt sammen til inspiration for andre, der arbejder med nutidens komplekse problemstillinger.

"De problemer, der i dag for alvor trykker både nationalt og globalt, er komplekse. De går ofte på tværs af sektorer og er viklet ind i andre svære problemer. Derfor kalder de også på nye måder at arbejde sammen på. Der er brug for, at mange parter fra forskellige sektorer og med forskellige kompetencer går sammen i langsigtede forpligtende partnerskaber. Det har vi gjort nogle forsøg med gennem en årrække, og det samme har andre aktører. Vi har nu opsamlet læringen fra syv forskellige og konkrete cases både fra os selv og fra andre for at dele viden og inspiration,” siger adm. direktør i Realdania Jesper Nygård.

Eksempelsamlingen er kulminationen på en årrække, hvor Realdania siden 2014 har arbejdet målrettet med arbejdsformen collective impact efter inspiration fra USA. Dengang søsatte foreningen tre collective impact-grupper, og Realdania har siden løbende overført hele eller dele af metoden til andre projekter.

Gruppen ’Fremtidens bæredygtige landskaber’ blev etableret i 2014 og er sammensat af 15 interessenter omkring de åbne landskaber – fra Danmarks Naturfredningsforening til Landbrug og Fødevarer. Søren Møller, der har været formand for partnerskabet, siger om erfaringerne og resultaterne fra arbejdet:

”Gennem forsøg med multifunktionel jordfordeling har vi udviklet metoder og begreber, som kan bringe brugen af vores åbne arealer gennem den grønne omstilling. Vi mener, at vi med opbakning fra skovbrug, landbrug, KL og grønne organisationer har skabt et attraktivt grundlag for politikerne til at føre beslutningerne ud i livet. Når parter med så forskellige udgangspunkter kan finde hinanden, skyldes det at alle anerkender nødvendigheden af handling, at vores løsninger virker og er balancerede.

En række fonde og andre aktører i samfundet har også arbejdet med hele eller dele af samarbejdsmetoden, og de syv cases i publikationen er da også meget forskellige.

Et af eksemplerne er indsatsen MedVind i Østerbyen i Esbjerg, hvor en bred alliance af partnere med støtte fra Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune over en 12-årig periode arbejder med at skabe social mobilitet for børn og unge. Her lyder det indtil videre om erfaringerne:

”Dét at samarbejde i en alliance, har været en ’forstyrrelse’, som vi i kommunen ikke selv har kunne skabe, men som vi ved er vigtig, hvis vi skal lykkedes med at skabe en social forandring og styrke den sociale mobilitet i Østerbyen,” udtaler Ulla Visbech, Kulturchef i Esbjerg Kommune og formand for styregruppen i MedVind i Østerbyen.

Læs hele eksempelsamlingen 

Eksempelsamlingen oversættes også til engelsk, og den engelske version vil på et senere tidspunkt kunne findes på realdania.org.

Realdania har opsamlet læring fra syv indsatser, hvor tænkningen bag metoden collective impact har været anvendt. De syv cases er:

Fremtidens bæredygtige landskaber – at sikre en bæredygtig anvendelse af arealer og land-skaber i Danmark.
Hjem til Alle-alliancen – at stoppe hjemløshed blandt unge.
DK2020 – at udarbejde kommunale klimaplaner, der gør kommunerne klimaneutrale senest i 2050.
Tøndermarsk Initiativet – at gøre det mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i Tøndermarsk-området.
Bo Trygt – at nedbringe antallet af indbrud og højne den indbruds-relaterede tryghed.
MedVind i Østerbyen – at forbedre den sociale mobilitet blandt børn og unge i Østerbyen i Es-bjerg.
Troldhedestien i Kolding – at styrke social inklusion blandt mennesker med psykiske lidelser, funktionsnedsættelse eller særlige behov.