x

Team valgt til udvikling af MiniCO2 Etagehus BETON

Pressemeddelelse 12. februar 2024

Hvordan man kan bygge i beton med så lavt CO2-aftryk som muligt uden at gå på kompromis med kvalitet og oplevet værdi? Realdania By & Byg har nu sat navn på de arkitekter og ingeniører, som skal svare på det spørgsmål gennem udvikling af MiniCO2 Etagehus BETON.

I tæt konkurrence med en håndfuld udvalgte rådgivere kan ingeniørfirmaet Søren Jensen og arkitektfirmaet CEBRA nu kalde sig vindere af Realdania By & Bygs konkurrence om MiniCO2 Etagehus Beton. Sammen danner de nu det rådgiverteam, som skal bringe ambitionerne i mål.

MiniCO2 Etagehus BETON er sat i verden for at belyse, hvordan man kan bygge i beton med lavt klimaaftryk og uden at gå på kompromis med kvalitet og komfort.

Beton er det mest anvendte byggemateriale i verden, men det forsvinder ikke i morgen, så der er hårdt brug for, at vi finder mere klimavenlige måder at arbejde med det på. Det rådgiverhold vi nu har sammensat til at udvikle betonhuset, har nogle nytænkende og spændende bud på, hvordan det kan gøres, og det glæder vi os meget til at folde ud i praksis

Jørgen Søndermark Projektchef og arkitekt, Realdania By & Byg.


Udfordringen er blandt andet at reducere materialemængder, især brugen af cement, og at beregne og projektere optimalt, så overdrevne sikkerheder undgås. Samtidig er der fokus på selve typen af beton i forhold til hvor meget CO2 produktet udleder i produktionsfase.

Præcis hvordan de to hold vil løse opgaven sammen, vil vise sig i løbet af de næste måneder. Men nu starter arbejdet med at designe huset, som Realdania By & Byg forventer at opføre i 2025.

Betonhuset er det tredje i rækken af materiale huse i projektet, hvoraf de andre bygges med mest muligt træ og mest mulig tegl. Det sker for at kunne sammenligne dem på tværs for at blive klogere på materialernes potentiale, og deres styrker og svagheder.

Fakta om MiniCO2 Materialehusene

MiniCO2 Materialehusene i træ, tegl og beton bliver tre nybyggede etageejendomme i Kongensstræde, Fredericia.

Ambitionen er at kaste et sagligt lys over spørgsmålet om, hvilket materiale, der er fungerer bedst og mest klimavenligt, såvel i sin helhed som i til de separate bygningsdele.

I et komparativt studie af de tre huse vil Realdania By & Byg blandt andet fokusere på:

- Hvor meget MiniCO2 husene udleder i CO2/m2/år i 50 år
- Hvordan de anvendte byggematerialer påvirker klima og miljø
- Hvordan materialerne fungerer i forhold til bla. fugt, brand og akustik
- Hvilken påvirkning byggeprocesserne har på omgivelserne under byggeriet
- Hvor lang tid det tager at opføre husene
- Hvor meget det koster at opføre husene
- Hvordan boligernes indeklima bliver
- Hvordan boligerne opleves at leve i

Det særlige ved husene er, at selvom de bygges med tre forskellige primære materialer, er de ens på så mange måder: De har samme volumen og højde, samme geografiske placering og vender ens for verdenshjørnerne. De får samme budget, samme funktion og cirka samme indretningsplan med fem boliger.

Derfor er det forventeligt og sandsynligt, at når og hvis der ses forskelle, så må det stamme fra de forskellige materialer der er brugt.

Udover de tre materialehuse opfører Realdania By & Byg også to MiniCO2 huse med fokus på at spare ressourcer i byggeprocessen; ’digital’ og ’præfab’.