x

Fra asfaltørken til drømmeskolegård

Pressemeddelelse 12. maj 2015

Da de ældste elever på Fjordskolens Byskoleafdeling i 2013 skulle beskrive deres drømmeskolegård, tænkte de stort og ud af boksen. Deres tanke var at udskifte den traditionelle, flade asfalt med et mere inspirerende område, der indbyder til leg og bevægelse både i og uden for skoletiden. Efter næsten tre års arbejde med workshops, inspirationsture og med støtte fra kampagnen ”Drøn på skolegården” er deres idé nu blevet til virkelighed. Alle er velkomne til at komme og se resultatet 21. maj kl. 13.00, når der er indvielse af den nye skolegård.

Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse står bag kampagnen ”Drøn på skolegården”, og i 2014 valgte de Byskoleafdelingens idé som et af de syv projekter, der skulle have kampagnestøtte. Siden da har skolegården gennemgået en større forvandling. Hvor der før kun var asfalt, er der nu store bakker, dybe dale, sanseområder, boldbaner og parkour-områder. Derudover er der etableret udendørs undervisningsmiljøer med vådområder, praktisk udekøkken og et nybygget musiklokale, der rækker ud i området. Anlægget inviterer til leg og aktivitet, som på længere sigt fremmer sundhed og forebygger sygdomme som fx kræft.

 

Formand for Børne- og Skoleudvalget Tom Larsen roser det store engagement, der ligger bag den nye skolegård, og ønsker både Byskoleafdelingen og lokalområdet tillykke med den:

 

”Eleverne på Byskoleafdelingen kan være meget stolte af den flotte skolegård, de selv har været med til at designe og skabe. Med den har de fået et udeareal, der vækker lysten til at være aktiv, og som gør det langt sjovere at være på skolen. To vigtige forudsætninger for trivsel og læring,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget Tom Larsen og pointerer, at det nye område er en gevinst for hele lokalområdet:

 

”Et af de bærende elementer i projektet har været at skabe sammenhæng mellem byen og skolen ved at åbne området op og bygge videre på en af de eneste tilbageblevne rester fra middelalderens voldanlæg, som ligger på skolens areal. Tanken er, at alle skal føle sig velkomne til at bruge skolegårdens mange faciliteter, når de ikke er optaget til undervisning. Derfor håber jeg, at der bliver taget godt imod området og ikke mindst værnet om det,” siger han.

 

Indvielsen finder sted torsdag 21. maj kl. 13.00 med musik og optræden i den nye skolegård på Byskoleafdelingen, Nørrevold 13, 4900 Nakskov.

 

Om kampagnen Drøn på Skolegården

Drøn på skolegården er en kampagne, som skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive. Både i og efter skoletid.

 

Bag Drøn på skolegården står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Kampagnen har et samlet budget på godt 21 mio. kr. til at gøre de bedste tiltag for landets skoler og kommuner til virkelighed og skabe ny viden og inspiration. Hertil kommer en estimeret medfinansiering på minimum 10 mio. kr.

 

Frem mod 28. februar 2013 kunne skoler byde ind med visioner for, hvordan deres skolegård kan indrettes, så den indbyder til mere fysisk aktivitet. Blandt de 106 ansøgninger valgte Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse 17 idéoplæg til videreudvikling. Heraf blev der udvalgt 7 projekter til realisering.

Pressemeddelelsen er udsendt af Lolland Kommune i samarbejde med Realdania.

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården er en kampagne, som har skabt ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tilt...

Se projekt

Byskolen i Nakskov

Byskolen i Nakskov

Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde har Byskolen i Nakskov åbnet den klassiske skolegård mod lokalsamfundet. Målet var at anspo...

Se projekt

Halsnæs Lilleskole

Halsnæs Lilleskole

Halsnæs Lilleskole har omdannet ankomstpladsen til landsbyen Torup til et kombineret aktivitetsområde og landsbytorv. Området opfordrer til bevægelse og skaber ...

Se projekt

Nørre-Snede Skole

Nørre-Snede Skole

På Nørre-Snede Skole er skolegården omdannet til et nyt bevægelseslandskab, der imødekommer elevernes forskellige behov og motivation og lægger op til leg og be...

Se projekt

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Med et fleksibelt udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner og boligområde har Skanderup-Hjarup Forbundsskole skabt rum for aktiv udeund...

Se projekt

Skørping Skole

Skørping Skole

Med et skovloop har Skørping Skole på kreativ vis integreret skolen og skoven og skabt aktivitetsrum, som inspirerer til bevægelse for elever, Rold Skovs bruger...

Se projekt

Stolpedalsskolen

Stolpedalsskolen

Der er kommet drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet giver nye muligheder for aktivitet for skolens børn samt lo...

Se projekt

Den Åbne Skolegård

Den Åbne Skolegård

I Vanløse er en helt almindelig villavej forvandlet til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger.

Se projekt