x

Fremtidens skolegård indvies i Nørre Snede

Pressemeddelelse 7. september 2015

Med mobiltelefonen i den ene hånd og energien i den anden er eleverne på Nørre Snede Skole klar til at indtage den nye skolegård. Med mobilen kan de sende billeder op på væggene i legehusene og finde passende musik til legen.

Nørre Snede Skole har udfordret den traditionelle skolegård og med ny teknologi og større udfordringer skabt et legeunivers, der sætter nye standarder for udendørs leg og bevægelse anno 2015. Den nye skolegård indvies:

Mandag den 21. september klokken 10.30 på Nørre Snede Skole. Pressen er velkommen.

Til indvielsen holder skoleleder Hans Erik Pedersen, arkitekt Stephan Gustin og seniorprojektleder Camilla Liv Erthmann Andersen, Kræftens Bekæmpelse tale. Derefter indtager eleverne det fem meter høje bjerg, som kræver en ekstra indsats for at nå toppen, og fortællerhuset i tre etager, hvor man kun kan komme op, hvis kammeraten ved siden af giver en hånd.

En skolegård med nye muligheder

Den nye skolegård skal være med til at få flere børn på alle alderstrin i Nørre Snede til at røre sig – også de elever der ikke i dag bevæger sig tilstrækkeligt. Skolegården bliver også åbnet for omverdenen, så byens familier kan bruge den uden for skolens åbningstid.

- Vi får et fantastisk sted at være i frikvartererne, men også i undervisningen, når vejret – og læringen – tillader det. Mere end 200 elever har givet deres input til, hvordan den nye skolegård skal se ud. Det har været en spændende proces at følge elevernes workshop, arbejdsteamets seriøse arbejde og i det hele taget at se idéerne udvikle sig fra drømme til virkelighed. Målet har fra starten været at tænke nyt og skabe et lærings- og legelandskab, der passer til nutidens børn, og det er i høj grad lykkedes, fortæller skoleleder Hans Erik Pedersen.

Nørre Snede havde de bedste idéer

Projektet i Nørre Snede startede som en del af kampagnen Drøn på Skolegården, som inviterede landets kommuner og skoler til at udfordre det traditionelle billede af skolegården. Skolerne skulle udvikle nye måder, der kunne fremme leg og bevægelse i skolegården både i og efter skoletid. 106 skoler ønskede at være med, og her var Nørre Snede Skole én af de i alt syv skoler, der blev udvalgt til at realisere de gode idéer.

Det er arkitektfirmaet Gustin A/S, der i tæt samarbejde med et stærkt team af både elever, lærere og repræsentanter fra kommunen står bag projektet, som er støttet af Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Kræftens Bekæmpelse og Ikast-Brande Kommune.

Drøn på skolegården er en kampagne, som skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive. Både i og efter skoletid. Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også generere viden og helt ny forskning om, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen.

Bag Drøn på Skolegården står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Kampagnen har et samlet budget på godt 21 mio. kr. Hertil kommer en estimeret medfinansiering på minimum 10 mio. kr. Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter udvikling og realisering af de konkrete projekter, mens Kræftens Bekæmpelse støtter forskningsdelen.

Frem mod den 28. februar 2013 kunne skoler byde ind med visioner for, hvordan deres skolegård kan indrettes, så den indbyder til mere fysisk aktivitet. Blandt de 106 ansøgninger valgte Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse 17 idéoplæg til videreudvikling. Heraf blev der udvalgt 7 projekter til realisering.

Læs mere om kampagnen på www.droen.dk

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården er en kampagne, som har skabt ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tilt...

Se projekt

Byskolen i Nakskov

Byskolen i Nakskov

Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde har Byskolen i Nakskov åbnet den klassiske skolegård mod lokalsamfundet. Målet var at anspo...

Se projekt

Halsnæs Lilleskole

Halsnæs Lilleskole

Halsnæs Lilleskole har omdannet ankomstpladsen til landsbyen Torup til et kombineret aktivitetsområde og landsbytorv. Området opfordrer til bevægelse og skaber ...

Se projekt

Nørre-Snede Skole

Nørre-Snede Skole

På Nørre-Snede Skole er skolegården omdannet til et nyt bevægelseslandskab, der imødekommer elevernes forskellige behov og motivation og lægger op til leg og be...

Se projekt

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Med et fleksibelt udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner og boligområde har Skanderup-Hjarup Forbundsskole skabt rum for aktiv udeund...

Se projekt

Skørping Skole

Skørping Skole

Med et skovloop har Skørping Skole på kreativ vis integreret skolen og skoven og skabt aktivitetsrum, som inspirerer til bevægelse for elever, Rold Skovs bruger...

Se projekt

Stolpedalsskolen

Stolpedalsskolen

Der er kommet drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet giver nye muligheder for aktivitet for skolens børn samt lo...

Se projekt

Den Åbne Skolegård

Den Åbne Skolegård

I Vanløse er en helt almindelig villavej forvandlet til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger.

Se projekt