x

Stolpedalsskolen indvier fremtidens skolegård

Pressemeddelelse 16. juni 2015

Der bliver fuldt drøn på, når Stolpedalsskolen i Aalborg indvier skolegården ”Drøn på Skovbrynet”. Drøn på skovbrynet er en ny og anderledes lærings- og aktivitetsplads, der sætter helt nye standarder for, hvordan en skolegård kan indrettes, så den både bliver en aktiv del af skoledagen og en attraktion i lokalområdet.

Det sker onsdag den 17. juni klokken 12 på Stolpedalsskolen, Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg.

Pressen er velkommen ved indvielsen, hvor der vil være gode muligheder for foto og interviews med både børn og voksne. Ved indvielsen klatrer rådmand Tina French Nielsen op i Paddehatten, der er skolens nye digitale vartegn, og klipper den røde snor. Med musik og bevægelse bliver skolens elever og de indbudte gæster derefter kastet ud i de fysiske udfordringer. Eleverne på Stolpedalsskolen er glade for bevægelse – og nu kan de rigtig udfolde sig i den
nye skolegård: Drøn på Skovbrynet.

Eleverne har tyvstartet og de sidste 3 uger kunnet benytte de inspirerende og udfordrende legemuligheder. De har hørt musik i paddehatten efter en udfordrende kravletur op i den, de har balanceret på stubbene i skovstien, de har gynget, hængt ud og slappet af i hængekøjer og hængenet. De har stået i kø ved trampolinerne, og om eftermiddagen er stierne befærdet med løbehjul og mooncars.

De synlige fysiske udfordringer suppleres med en app, som lærere og pædagoger kan bruge til at lægge digitale opgaver ud på poster på legepladsen. Når en elev nærmer sig en post aktiveres en opgave, som læreren har stillet. En opgave kan være, at eleverne skal lave en balancefigur, som de tager et billede af. Besvarelsen afleveres elektronisk, så eleverne kan arbejde videre med dem senere. App’en ’MapOp’ er udviklet i samarbejde med projektet og Huge Lawn og kan også anvendes på GPS-placerede poster.

Stolpedalsskolen har store forventninger til legepladsen, både i forhold til elevernes bevægelse og til at sætte fagligt indhold i spil på legepladsen. Det passer som fod i hose til de intentioner, der er i folkeskolereformen.

Drøn på Skovbrynet er et projekt i kampagnen Drøn på Skolegården. Eleverne i Stolpedalsskolens nuværende 9. årgang var som 7. årgang med til at lave de første ideer og oplæg til skolegårdens udformning. Sammen med medarbejderne var de med i en workshop, hvor de lavede drømmeark og byggede 1-1 modeller af nogle af redskaberne. Marie, Marie, Ceciline og Nikoline fra 9c (Se vedlagt foto), står bag ideen til Det digitale Vartegn, Paddehatten, som eleverne kan koble sig på via Bluetooth med telefon eller I-pad.

Tegning og planlægningsarbejdet er udført af arkitektfirmaet Bascon, og samarbejdet mellem skolen og de relevante myndigheder har været konstruktivt og inspirerende. Projektet er, ud over kampagnen Drøn på Skolegården, finansieret af Skoleforvaltningens udviklingsmidler, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtighed og Stolpedalsskolen.

Pressemeddelelsen er udsendt af Aalborg Kommune 

 

Drøn på skolegården er en kampagne, som skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og bevægelse for alle børn - også de mindst aktive. Både i og efter skoletid. Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også generere viden og helt ny forskning om, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen.

Bag Drøn på Skolegården står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Kampagnen har et samlet budget på godt 21 mio. kr. Hertil kommer en estimeret medfinansiering på minimum 10 mio. kr. Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter udvikling og realisering af de konkrete projekter, mens Kræftens Bekæmpelse støtter forskningsdelen.

Frem mod 28. februar 2013 kunne skoler byde ind med visioner for, hvordan deres skolegård kan indrettes, så den indbyder til mere fysisk aktivitet. Blandt de 106 ansøgninger valgte Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse 17 idéoplæg til videreudvikling. Heraf blev der udvalgt 7 projekter til realisering.

Læs mere om projektet: 

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården er en kampagne, som har skabt ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tilt...

Se projekt

Stolpedalsskolen

Stolpedalsskolen

Der er kommet drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet giver nye muligheder for aktivitet for skolens børn samt lo...

Se projekt

Byskolen i Nakskov

Byskolen i Nakskov

Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde har Byskolen i Nakskov åbnet den klassiske skolegård mod lokalsamfundet. Målet var at anspo...

Se projekt

Halsnæs Lilleskole

Halsnæs Lilleskole

Halsnæs Lilleskole har omdannet ankomstpladsen til landsbyen Torup til et kombineret aktivitetsområde og landsbytorv. Området opfordrer til bevægelse og skaber ...

Se projekt

Nørre-Snede Skole

Nørre-Snede Skole

På Nørre-Snede Skole er skolegården omdannet til et nyt bevægelseslandskab, der imødekommer elevernes forskellige behov og motivation og lægger op til leg og be...

Se projekt

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Med et fleksibelt udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner og boligområde har Skanderup-Hjarup Forbundsskole skabt rum for aktiv udeund...

Se projekt

Skørping Skole

Skørping Skole

Med et skovloop har Skørping Skole på kreativ vis integreret skolen og skoven og skabt aktivitetsrum, som inspirerer til bevægelse for elever, Rold Skovs bruger...

Se projekt

Den Åbne Skolegård

Den Åbne Skolegård

I Vanløse er en helt almindelig villavej forvandlet til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger.

Se projekt