x

Syv skolegårde har fået drøn på

Pressemeddelelse 14. juni 2016

I Vanløse er en helt almindelig villavej forvandlet til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger. Projektet indvies i dag og markerer samtidig gennemførelsen af i alt syv projekter, der har sat drøn på skolegården som del af den landsdækkende kampagne af samme navn. Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse står bag.

Når den røde snor i dag klippes til et nyt, åbent og aktivt skolegårdsmiljø på den tidligere villavej mellem Vanløse og Hyltebjerg Skoler i København, markerer begivenheden også færdiggørelsen af syv skolegårdsprojekter, som inviterer til at sætte gang i kroppen gennem ny arkitektur.

Projekterne er gennemført som en del af kampagnen Drøn på skolegården som et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse står bag. Skolerne har hver fået op til 2 mio. kr. til at føre deres visioner ud i livet.

Mere drøn, færre konflikter

”Det har været meget spændende at følge projekterne blive til virkelighed. Både børn, lærere og lokalsamfund har været på banen med en imponerende kreativitet og idérigdom, og Drøn på skolegården-kampagnen er i det hele taget lykkedes med at sætte fokus på, hvordan de rigtige fysiske rammer kan understøtte børns lyst til bevægelse. Vi håber, at mange andre skoler og kommuner vil lade sig inspirere af de gode resultater til også at sætte drøn på landets øvrige skolegårde,” siger Anne Skovbro, direktør i Realdania.

Og det har langt flere end de syv udvalgte projekter da også allerede valgt at gøre. Tilbage i 2013 søgte 106 skoler om støtte gennem kampagnen, og langt over halvdelen har brugt den som afsæt til at gå videre med deres idéer på egen hånd.

Foreløbige erfaringer fra alle syv projekter peger på, at konfliktniveauet i skolegården er faldet, og at både elever og lokalsamfund har taget de nye tiltag til sig.

Lokalsamfundets mødested

”De syv færdige projekter viser nye veje til, hvordan skolegården kan skabe værdi for langt flere end skolernes elever. Det er opløftende at se, hvordan de opdaterede skolegårde bliver brugt i stor stil, både i og uden for skoletid. Til leg og bevægelse, til undervisning, ophold og som lokalsamfundets levende og aktive mødested,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

I de kommende år vil Syddansk Universitet desuden evaluere på, hvilken effekt de nye tiltag har haft for, hvor meget eleverne bevæger sig. 

Elever efterspørger aktiviteter
Rammer for leg og bevægelse er dog mere end den fysiske skolegård, og tilbagemeldinger fra kampagnens skoler viser da også, at de arkitektoniske tiltag ikke kan ikke stå alene.

Flere steder efterspørger børnene voksenstyrede aktiviteter og fælleslege, og lærerne ønsker inspiration til, hvordan de kan bruge skolegården på nye måder. Også klare regler, fx for brug af mobiltelefon, spiller en vigtig rolle, når det handler om at få børnene og de unge til at lege og bevæge sig.

”Arkitektoniske forandringer motiverer både børn og voksne til at få pulsen op i hverdagen, og det ved vi beskytter bl.a. mod kræft. Man kan også skrue på organisering af skoledagen for at få mere bevægelse integreret, det forbedrer både kondition og kognition. Hvis man fokuserer på både arkitekturen og organisering af skoledagen, får man fuld effekt af indsatsen” siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Den 19.  januar 2017 kan man få indblik i kampagnens forskningsresultater, når Drøn på skolegården afholder konference på Syddansk Universitet. Følg med på hjemmesiden www.drøn.dk.

Om projektet på Vanløse og Hyltebjerg Skoler, København
Mellem Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole er en helt almindelig villavej forvandlet til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og idrætsforeninger. Projektet forener urbane aktiviteter, som fx skate og parkour, med naturoplevelser i form af bakker og huler. Hele området bindes sammen af Omvejen – et forløb, der skal inspirere eleverne til at tage en sjov omvej, der animerer til at kravle, løbe og balancere.

Dorte Mandrup Arkitekter har rådgivet projektet, som er gennemført i samarbejde med Københavns Kommune.

Projektet har haft et samlet budget  på
5,3. mio. kr., og heraf har Drøn på skolegården bidraget med 2 mio. kr.

De øvrige projekter i kampagnen er:

  • Fjordskolen Byskoleafdeling Nakskov, Lolland Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde har Fjordskolen i Nakskov åbnet den klassiske skolegård mod lokalsamfundet og derigennem ansporet elever og borgere til aktiviteter for hjerne, hjerte og krop. Budget: 4 mio. kr. Bevilget støtte: 2 mio. kr.
  • Stolpedalsskolen, Aalborg Der er kommet drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet giver nye muligheder for aktivitet for skolens drenge og piger og lokalområdets beboere og foreninger. Budget: 3 mio. kr. Bevilget støtte: 1,5 mio. kr.
  • Halsnæs Lilleskole, Halsnæs I landsbyen Torup har Halsnæs Lilleskole omdannet ankomstpladsen til et kombineret aktivitetsområde og landsbytorv, der opfordrer til bevægelse og skaber sammenhæng mellem skolen, landskabet og landsbyen. Budget: 1,23 mio. kr. Bevilget støtte: 615.000 kr.
  • Skanderup-Hjarup Forbundsskole, Kolding Med et nyt fleksibelt udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner, og boligområde vil Skanderup-Hjarup Forbundsskole skabe rum for aktiv udeundervisning og bevægelse. Budget: 840.000 kr. Bevilget støtte: 420.000 kr.
  • Nørre-Snede Skole, Ikast-Brande På Nørre-Snede Skole skal skolegården omdannes til et nyt bevægelseslandskab, der imødekommer elevernes forskellige behov og motivation og lægger op til leg og bevægelse på tværs af køn, alder og interesser. Budget: 3,2 mio. kr. Bevilget støtte: 1,6 mio. kr.
  • Skørping Skole, Rebild Skørping Skole vil med et nyt skov-loop på kreativ vis integrere skolen og skoven og skabe nye aktivitetsrum for elever, Rold Skovs brugere og lokalområdets beboere. Budget: 4 mio. kr. Bevilget støtte: 2 mio. kr.

Om kampagnen
Formålet med kampagnen Drøn på skolegården er at skabe mere leg og bevægelse i og omkring skolegården – både i og uden for skoletid. Konkret har kampagnen som mål at udvikle og realisere fysiske tiltag i skolegårdene og på skolernes udearealer, som fremmer bevægelse blandt skolernes elever og lokalsamfund.

Baggrunden er, at mange børn rører sig for lidt - både i fritiden og i skolen - og slet ikke når op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Det påvirker ikke alene børnene og de unges sundhed, men også deres indlæringsevne, motorik, livsglæde og sociale kompetencer. Da børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, er der basis for at se på, hvordan skolens rammer – og hermed skolegården – kan invitere til mere leg og bevægelse.

106 skoler bød ind med visioner for deres skolegårde. I første omgang blev 17 projekter udvalgt til at kvalificere og videreudvikle deres idéer, og syv projekter blev efterfølgende udvalgt til realisering.

De syv projekter er alle ført ud i livet, og Syddansk Universitet gennemfører i de kommende år en forskningsbaseret evaluering af resultaterne. Forskningen gennemføres af Center for Interventionsforskning.

Bag Drøn på skolegården står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Realdania og Lokale og Anlægsfonden har støttet udvikling og realisering af de konkrete projekter, og Kræftens Bekæmpelse støtter forskningsdelen. Parterne har samlet afsat 21 mio. kr., og derudover kommer kommunerne med lidt over 10 mio. kr. i egenfinansiering.

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården er en kampagne, som har skabt ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tilt...

Se projekt

Stolpedalsskolen

Stolpedalsskolen

Der er kommet drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet giver nye muligheder for aktivitet for skolens børn samt lo...

Se projekt

Byskolen i Nakskov

Byskolen i Nakskov

Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde har Byskolen i Nakskov åbnet den klassiske skolegård mod lokalsamfundet. Målet var at anspo...

Se projekt

Halsnæs Lilleskole

Halsnæs Lilleskole

Halsnæs Lilleskole har omdannet ankomstpladsen til landsbyen Torup til et kombineret aktivitetsområde og landsbytorv. Området opfordrer til bevægelse og skaber ...

Se projekt

Nørre-Snede Skole

Nørre-Snede Skole

På Nørre-Snede Skole er skolegården omdannet til et nyt bevægelseslandskab, der imødekommer elevernes forskellige behov og motivation og lægger op til leg og be...

Se projekt

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Med et fleksibelt udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner og boligområde har Skanderup-Hjarup Forbundsskole skabt rum for aktiv udeund...

Se projekt

Skørping Skole

Skørping Skole

Med et skovloop har Skørping Skole på kreativ vis integreret skolen og skoven og skabt aktivitetsrum, som inspirerer til bevægelse for elever, Rold Skovs bruger...

Se projekt

Den Åbne Skolegård

Den Åbne Skolegård

I Vanløse er en helt almindelig villavej forvandlet til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og foreninger.

Se projekt