x

Syv skoler sætter drøn på skolegården

Pressemeddelelse

7. februar 2014

Fra villavej til lokalsamfundets bevægelsesområde og mødested. Fra klassisk skolegård til bevægelseslandskab. Og fra krat til udeskole. I dag modtager syv projekter støtte til at realisere idéer, der nytænker skolegården, så den i højere grad inviterer skolens elever og naboer til at komme udenfor og få gang i kroppen. Projekterne støttes gennem ’Drøn på skolegården’ – en kampagne iværksat af Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. I løbet af foråret går skolerne i gang med at gøre deres projekter til virkelighed.

Imponerende idérigdom

Hele 106 skoler tog udfordringen op, da Drøn på skolegården sidste år efterlyste gode idéer til at nytænke den traditionelle skolegård, så den i højere grad inviterer til leg og bevægelse. I foråret 2013 modtog 17 skoler hver op til 100.000 kr. til at konkretisere og kvalificere deres visioner på skitseniveau. Heraf har Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse nu udvalgt syv projektidéer, som hver modtager op til 2 mio. kr. i støtte til realisering samt yderligere et beløb til dækning af fondsafgiften.

Projekterne spænder vidt: I København har Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole en vision om at omdanne en villavej mellem de to skoler, til bevægelsesområde og lokalsamfundets mødested. Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde vil Fjordskolen i Nakskov åbne den klassiske skolegård for lokalsamfundet og anspore elever og borgere til aktiviteter for hjerne, hjerte og krop. Og på Skanderup-Hjarup Forbundsskole i Kolding er planen at omdanne et kratområde uden for skolen til bevægelseslaboratorium og udeskole.

Sådan lyder blot tre af de nytænkende visioner, som nu bliver til virkelighed med støtte fra kampagnen:

nye veje til udvikling af de fysiske rammer, så de motiverer børn, unge og voksne til at lege og bevæge sig

”De syv udvalgte projekter har med nytænkende og inviterende processer fået både børn, lærere og lokalsamfund på banen i projektudviklingen. Samtidig viser projekterne en imponerende idérigdom, når det handler om at finde nye veje til udvikling af de fysiske rammer, så de motiverer børn, unge og voksne til at lege og bevæge sig,” siger Marianne Kofoed, programchef i Realdania.

Skolegården skal være lokalsamfundets mødested

De udvalgte projekter skal føre til en mere aktiv skoledag – men de har også potentiale til at skabe mere liv i skolegården, efter klokken har ringet de sidste elever hjem:

"Hver på deres måde vidner de udvalgte projektidéer om initiativrigdom, kreativitet og lyst til at bruge skolegården til mange forskellige formål: Til leg og bevægelse, til undervisning, ophold og som lokalsamfundets pulserende mødested - både i og udenfor skoletid. Vi glæder os nu at se idéerne blive til virkelighed,” siger Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

En aktiv skoledag for alle børn

Baggrunden for kampagnen Drøn på Skolegården er, at mange børn og unge bevæger sig for lidt – og det har både betydning for sundhed, motorik, indlæring, humør og sociale kompetencer. Men det er ikke kun indretningen af skolegården, der har betydning for, hvor meget eleverne bevæger sig:

”Det har været opløftende at læse de mange gode projektidéer, hvor arkitektoniske forandringer motiverer børn og voksne til at bevæge sig mere. Men mindst lige så vigtigt er det, at projekterne lægger op til at bryde vaner og integrere leg og bevægelse som en naturlig del af skoledagen - også blandt de børn, der er mindst aktive,” understreger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Se bedømmelsesrapporten og læs mere om de udvalgte projekter på Drøn på skolegårdens hjemmeside

 • Fjordskolen Byskoleafdeling Nakskov, Lolland

  Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde vil Fjordskolen i Nakskov åbne den klassiske skolegård mod lokalsamfundet og anspore elever og borgere til aktiviteter for hjerne, hjerte og krop.

  Budget: 4 mio. kr.
  Bevilget støtte: 2 mio. kr.

  Stolpedalsskolen, Aalborg

  Der skal drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet giver nye muligheder for aktivitet for skolens drenge, og piger og lokalområdets beboere og foreninger.

  Budget: 3 mio. kr.
  Bevilget støtte: 1,5 mio. kr.

  Halsnæs Lilleskole, Halsnæs

  I landsbyen Torup vil Halsnæs Lilleskole omdanne ankomstpladsen til et kombineret aktivitetsområde og landsbytorv, der opfordrer til bevægelse og skaber sammenhæng mellem skolen, landskabet og landsbyen.

  Budget: 1,23 mio. kr. 
  Bevilget støtte: 615.000 kr.

  Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole, København

  Mellem Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole skal en helt almindelig villavej forvandles til åbent skolegårdsmiljø, bevægelsesområde og aktivt mødested for lokalområdets beboere og idrætsforeninger.

  Budget: 4 mio. kr.
  Bevilget støtte: 2 mio. kr.

  Skanderup-Hjarup Forbundsskole, Kolding

  Med et nyt fleksibelt udendørs bevægelseslaboratorium i krattet mellem skole, boldbaner, og boligområde vil Skanderup-Hjarup Forbundsskole skabe rum for aktiv udeundervisning og bevægelse.

  Budget: 840.000 kr.
  Bevilget støtte: 420.000 kr. 

  Nørre-Snede Skole, Ikast-Brande

  På Nørre-Snede Skole skal skolegården omdannes til et nyt bevægelseslandskab, der imødekommer elevernes forskellige behov og motivation og lægger op til leg og bevægelse på tværs af køn, alder og interesser.

  Budget: 3,2 mio. kr.
  Bevilget støtte: 1,6 mio. kr. 

  Skørping Skole, Rebild

  Skørping Skole vil med et nyt skov-loop på kreativ vis integrere skolen og skoven og skabe nye aktivitetsrum for elever, Rold Skovs brugere og lokalområdets beboere.

  Budget: 4 mio. kr.
  Bevilget støtte: 2 mio. kr.
 • Formålet med kampagnen Drøn på skolegården er at skabe mere leg og bevægelse i og omkring skolegården – både i og udenfor skoletid. Konkret har kampagnen som mål at udvikle og realisere fysiske tiltag i skolegårdene og på skolernes udearealer, som fremmer bevægelse blandt skolens elever og lokalsamfund - også blandt de mindst aktive. De tiltag, der bliver realiseret, skal samtidig gennem forskning og formidling inspirere andre kommuner og skoler til at skabe rum for mere bevægelse.   

  Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også føre til ny viden og forskning i, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen. De udvalgte projekter indgår derfor i et forskningsprojekt, der skal give svar på, hvordan fremtidens skolegårde kan indrettes, så de gør netop dét. Forskningen gennemføres af Center for Interventionsforskning, Syddansk Universitet.

  De udvalgte projekter realiseres i 2014. Herefter gennemfører Syddansk Universitet en forskningsbaseret evaluering af resultaterne.
   

  Bag Drøn på skolegården står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse. Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter udvikling og realisering af de konkrete projekter, mens Kræftens Bekæmpelse støtter forskningsdelen. Parterne har samlet afsat 21 mio. kr., og derudover kommer kommunerne med lidt over 10 mio. kr. i egenfinansiering.

  Partnerskabet bistås af Dansk Bygningsarv, der fungerer som eksternt sekretariat for kampagnen.