x

Seks kystbyer løfter kvaliteten og styrker turismen

Pressemeddelelse 12. januar 2016

Projekter skal styrke kvaliteten i seks danske kystbyer. Nye mødesteder skaber muligheder for ophold og events. Gamle bygninger genopfindes til nye formål. Og nye forbindelser knytter by og kyst tættere sammen. De seks projekter bygger videre på eksisterende lokale strategier og er nu udvalgt til støtte fra Stedet Tæller, Realdanias kampagne for yderområderne.

Danmark er ét af de lande i Europa, der råder over mest kyst per indbygger. Netop kysten, stranden og havet er et af de danske yderområders stærkeste turismepotentialer. Alligevel kan man flere steder i Danmark opleve kystbyer, der er nedslidte og mangler forbindelse mellem by og hav.

Til gengæld viser erfaringer fra blandt andet Løkken og Marielyst, at kvaliteten i kystbyernes fysiske miljø styrkes markant, når arkitektoniske indgreb sker i samspil med kommunale strategier. Det er baggrunden for, at Realdania i sommer inviterede kystbyer i yderområderne til at søge om støtte til projekter, der gør netop dét.

Nu har Realdania udvalgt seks projektideer, der hver især skal løfte kvaliteten i en dansk kystby. Målet er at styrke turismen og samtidig gøre kystbyerne bedre at bo i året rundt.

”De mange gode ansøgninger viser, at der er et stort turismepotentiale i de danske kystbyer. Vores erfaring fra andre projekter viser, at man kan lykkes med at skabe den kvalitet, som efterspørges af turisterne, hvis man går til opgaven med en strategisk tilgang, vilje til samarbejde og blik for, hvad det særlige ved lokalområdet,” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

De seks projektidéer er udvalgt med bistand fra et eksternt fagligt rådgiverpanel.

Projektidéerne er udvalgt blandt 33 ansøgere, og er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller. I alt er afsat 12,5 mio. kr. til at føre de seks kystbyprojekter ud i livet.

De udvalgte projektideer

 • Henne Strand: Mødested og oplevelsesrum i strandbyen, Varde Kommune
  De fysiske rammer ved Henne Strand skal opgraderes, og nye mødesteder og oplevelsesrum skal udvikles. Det eksisterende Bytorvet skal forbedres, en ny strandplads etableres, og der skal skabes en klar forbindelse mellem de to.

 • Klintholm Havn: En havn med det hele, Vordingborg Kommune
  Klintholm Havn skal koble en aktiv industrihavn med en attraktiv kystturismeby. Målet er at skabe en autentisk turistdestination, hvor byrum og forbindelser opgraderes og gentænkes. Projektet omfatter tre havnebyrum, en ny og særlig havnetrappe samt en stiforbindelse mellem havnen, byen og mosen.

 • Klitmøller: Ny foreningsvej, Thisted Kommune
  Ny Foreningsvej skal understøtte en ny gade-, lege- og bevægelseskultur i Klitmøller. Målet er at åbne og tilgængeliggøre Klitmøller, binde byen bedre sammen og understøtte en aktiv livsstil hos borgere og turister.

 • Sjællands Odde Havneby: Den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø, Odsherred Kommune
  Værdige rammer for et aktivt lokalsamfund skal skabes i byens funktionstømte auktionshal. Med projektet kan Havnebyen afholde arrangementer i opgraderede rammer og tiltrække nye events.
   

 • Søndervig: Strandingen som forandringsagent, Ringkøbing-Skjern Kommune
  Byens historiske centrum skal revitaliseres gennem et identitetsskabende strandingskoncept og et naturligt mødested for borgere og turister. Idéen omfatter kunstneriske greb, siddepladser og læskærme, som kan indbyde til at slå sig ned.

 • Øster Hurup. Vi vender byen om, Mariagerfjord Kommune
  Projektet skal binde by, strand og havn sammen via et samlet arkitektonisk hovedgreb med tre byrum og nye forbindelser. Projektet realiserer en helhedsplan for Øster Hurup og omfatter blandt andet en ny promenade, der bliver rygrad mellem bymidte, strand og havn.

  

Ansøgningsmulighed og udvælgelse

Stedet Tæller har støttet fysiske projekter, der kobler målrettet opgradering af kystbyens fysiske miljø med lokale strategier, for eksempel en potentialeplan eller en kommunal turismestrategi.

I alt har kampagnen modtaget 33 ansøgninger fra kystbyer i yderområderne. De seks projektidéer, er valgt af Realdania med hjælp fra et eksternt og fagligt rådgiverpanel. I rådgiverpanelet sidder:

 • Henrik Halkier, professor i regional- og turismestudier v. Aalborg Universitet

 • Ellen Braae, professor i landskabsarkitektur og planlægning v. Københavns Universitet

 • Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme

 • Lars Enevold Pedersen, direktør i VisitNordjylland

 

 

Kampagnen Stedet Tæller

Kampagnen Stedet Tæller har til formål at vise nye veje til yderområdernes udvikling gennem et fokus på stedbundne potentialer. Der er tidligere i kampagnen udvalgt ni kystbyprojekter, som enten er gennemført eller under realisering.

Læs mere på kampagnens hjemmeside www.stedet-tæller.dk eller følg kampagnen på LinkedIn i gruppen Stedet Tæller – Yderområdernes potentialer.