x

Havnelaboratoriet i Middelfart sammen om klimatilpasning

Rapport

Udgivelsesdato
september 2021

Sideantal
53 sider

Forfatter(e)
Middelfart Kommune med støtte fra
Realdania og
Miljø- og Fødevareministeriet

Download

Afrapporteringen præsenterer erfaringer og idéer fra dialog- og udviklingsforløbet med Havnelaboratoriet.

Med støtte fra Realdania og Miljøministeriets partnerskab "Byerne og det stigende havvand" har Middelfart Kommune gennemført pilotprojektet "Havnelaboratoriet - sammen om klimatilpasning" (2020-21).

Pilotprojektet er en del af Klimalaboratoriet i Middelfart, og skal ses i sammenhæng med en række andre planer, strategier og indsatser i Middelfart Kommune med fokus blandt andet på klimatilpasning og byudvikling. Med pilotprojektet lægges endnu et lag til forståelsen af, hvordan investeringer i klimatilpasning og håndtering af oversvømmelsesrisikoen kan bruges som en løftestang for byudvikling, byvækst og læring - til inspiration for andre kommuner og aktører.

Afrapporteringen præsenterer erfaringer og idéer fra dialog- og udviklingsforløbet med Havnelaboratoriet.

Afrapporteringen indeholder desuden en række overordnede principper for, hvordan Middelfarts havnefront kan udvikles med forskellige kystbeskyttelsesprincipper over de kommende år.

Bagerst i dokumentet præsenteres et skitseprojekt for kystbeskyttelsen af den vestlige del af havnefronten samt en vision for, hvordan en investering i en robust og begrønnet kystbeskyttelsesløsning kan være startskud for en langsigtet transformation af Havnegade til en grøn, sanselig og klimatilpasset KlimaHavnepark.