x

Udviklingsplan for Dragør

Strategi

Udgivelsesdato
august 2021

Sideantal
131 sider

Forfatter(e)
Arkitema
COWI
Dragør Kommune

Download

I denne booklet præsenteres en strategisk udviklingsplan for Dragør klimasikring.

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde imellem Arkitema, COWI og Dragør Kommune og med støtte fra ’Byerne og det stigende havvand’- et partnerskab mellem Miljøministeriet og Realdania.

I det tilhørende appendiks genfortælles bl.a. de vigtigste fokusområder for løsningen af konkurrenceprojektet. Fremtidig naturudvikling og tilhørende myndighedsbehandling bliver også, sammen med udviklingen af Dragørs sociale resiliens, udfoldet. En alternativ løsning for kystbeskyttelse på delstrækning 2 er desuden beskrevet med tekst og illustrationer. En detaljeret teknisk beskrivelse af stormflodsbeskyttelsen for år 2050 og år 2100 findes også i appendikset.