x

Udviklingsplan for Dragør Appendiks

Strategi

Udgivelsesdato
august 2021

Sideantal
65 sider

Forfatter(e)
Arkitema
COWI
Dragør Kommune

Download

Tilhørende appendiks til strategisk udviklingsplan for Dragør klimasikring.

Det tilhørende appendiks til udviklingsplanen for Dragør. I appendikset genfortælles bl.a. de vigtigste fokusområder for løsningen af konkurrenceprojektet. Fremtidig naturudvikling og tilhørende myndighedsbehandling bliver også, sammen med udviklingen af Dragørs sociale resiliens, udfoldet. En alternativ løsning for kystbeskyttelse på delstrækning 2 er desuden beskrevet med tekst og illustrationer. En detaljeret teknisk beskrivelse af stormflodsbeskyttelsen for år 2050 og år 2100 findes også i appendikset. 

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde imellem Arkitema, COWI og Dragør Kommune og med støtte fra ’Byerne og det stigende havvand’- et partnerskab mellem Miljøministeriet og Realdania.