x

Skovrejsning og lavbundsprojekter som klimainstrument

Video

Dato
03. november 2022

Længde
1t 26m 46s

Hvordan skovrejsning og lavbundsudtag kan bidrage til kommunens klimaindsats.

Program

00:00 
Præsentation af konsulent Peter Svendsen, Klimaskovfonden og Road2Zero

00:35 
Program og spørgsmål v. klimaanalytiker, Mia Holmbo Lind, CONCITO

05:10 
Fra private bidrag til kommunal skovrejsning - hvordan hænger ”Klimaskovfondens kredsløb” sammen. v. chefkonsulent, Mikael Kirkebæk, Klimaskovfonden

08:15 

Skovrejsning og lavbundsudtag som virkemidler i klimaindsatsen – konkrete eksempler v. chefkonsulent, Mikael Kirkebæk, Klimaskovfonden

23:55 
Nedslag i klimaskovfondens standard for skovrejsning v. konsulent Peter Svendsen, Klimaskovfonden og Road2Zero

56:40 
Klimaskovfondens principper for bæredygtig skovrejsning, der sikrer CO2-optag og skaber synergieffekter v. chefkonsulent, Mikael Kirkebæk, Klimaskovfonden

01:06:35 
Aktuel ansøgningsrunde inkl. Synergieffekter: rent drikkevand, biodiversitet og borgernes friluftsliv. chefkonsulent, Mikael Kirkebæk, Klimaskovfonden

01:19:27 
Barrierer, behov og rammer hos kommunerne v. klimaanalytiker, Mia Holmbo Lind, CONCITO

01:25:25 
Afrunding v. klimaanalytiker, Mia Holmbo Lind, CONCITO

Deltagere 

  • Mia Holmbo Lind, klimaanalytiker, CONCITO
  • Peter Svendsen, konsulent, Road2Zero
  • Mikael Kirkebæk, chefkonsulent, Klimaskovfonden

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. 
DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.