x

Environmental consequences of coastal defenses to sea-level rise and innovative solutions

Video

Dato
13. januar 2022

Længde
31m 24s

Webinar med Cintia O. Quintana, Assistant Professor, Department of Biology, University of Southern Denmark.

I dette webinar vil Cintia O. Quintana tale om konsekvenserne af business-as-usual kystforsvar og "bløde tilpasningstilgange" til havstigning.

Den "bløde tilpasning" består af de såkaldte naturbaserede løsninger, som integrerer økosystemtjenester af kyst- og havhabitater såsom naturlig kystbeskyttelse, næringsstoffiltrering, CO2-lagring, opvækstplads for kommercielle fisk, blandt andet. Denne holistiske og paraplytilgang kan give både modstandsdygtighed over for klimaændringer og tilbagevenden af biodiversitet og dermed gensidige fordele for samfundet og naturen.

Webinaret er på engelsk og blev afholdt 13. januar 2022. 

Webinaret er det ottende i en række af webinarer, som sætter fokus på byer og havvandsstigninger. Som del af vores indsats Byerne og det stigende havvand har Realdania etableret et vidensnetværk sammen med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Arkitektskolen Aarhus. Netværket skal skabe og dele ny viden og forskning i klimascenarier, risikominimering og byudvikling.