x

Klimatilpasning til oversvømmelser fra havet i byer

Video

Dato
07. december 2021

Længde
32m 59s

Webinar med Kirsten Halsnæs, Professor i klima og økonomi på DTU. Hun har ledet udviklingen af en økonomisk model, som anvendes af en lang række kommuner i vurderingen af skaderne ved oversvømmelser fra stormflod ved kysterne.

I dette webinar præsenteres en række metoder, som kan anvendes til at vurdere, hvordan klimatilpasning til imødegåelse af oversvømmelser fra havet kan spille sammen med en bredere dagsorden for byudvikling i kystområder. Både overordnede værdier for byudvikling og behovet for imødegåelse af skader ved oversvømmelser tilgodeses. Økonomiske og særlige værdier i bymiljøet herunder kultur, arkitektur, natur og byliv behandles, hvor både kvantitative målestokke og mere kvalitative værdimæssige beskrivelser benyttes.

Webinaret blev afholdt d. 7. december 2021.

Webinaret er det syvende i en række af planlagte webinarer med fokus på byer og havvandsstigninger. Fra forskellige perspektiver og baseret på såvel dansk som udenlandsk forskning og erfaringer adresserer webinarerne muligheder og udfordringer.

Som del af vores indsats Byerne og det stigende havvand har Realdania etableret et vidensnetværk sammen med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Arkitektskolen Aarhus. Netværket skal skabe og dele ny viden og forskning i klimascenarier, risikominimering og byudvikling.