x

Sea level rise, cities and people

Video

Dato
19. januar 2021

Længde
34m 13s

Webinar med Kristina Hill, Associate Professor ved Landscape architecture & Environmental Planning og Urban Design ved Berkeley University of California.

Hvilke strategier findes der til at sikre byer og infrastruktur mod stigende havvand og grundvand? Og hvilke strategier bør undgås? Professor Kristina Hill fra Berkeley University of California delte erfaringer fra San Fransisco og Holland på et webinar tirsdag den 20. oktober 2020.

Webinaret var det andet i en række af webinarer, som sætter fokus på byer og havvandsstigninger. Webinarerne vil ud fra forskellige vinklinger sætte fokus på udfordringer og løsningsforslag baseret på viden og erfaringer fra både ind- og udland.

Som del af vores indsats ’Byerne og det stigende havvand’ har vi etableret et vidensnetværk sammen med Københavns Universitet - University of Copenhagen, DTU - Technical University of Denmark og Arkitektskolen Aarhus. Netværket skal skabe og dele ny viden og forskning i klimascenarier, risikominimering og byudvikling.

Hent invitationen til webinaret