x

Kirsten Brosbøl om danske byers bæredygtighed

Nyhed 12. juni 2019

”Baselinen viser, at der er flere steder, hvor vi faktisk er langt fra der, hvor vi gerne vil være. Både i forhold til ren luft og transportens CO2-aftryk er vi langt fra vores selvopfattelse som et grønt foregangsland”, fortæller fhv. miljøminister (S) Kirsten Brosbøl i det andet af syv interviews, der stiller skarpt på Verdensmål 11 og status herhjemme.

Sammen med det uafhængige nyhedsmedie Verdens Bedste Nyheder har vi spurgt en række vigtige stemmer i debatten om verdensmål, bæredygtighed og byudvikling, hvad, de mener, er danske byers største styrker og svagheder i kampen for at nå FN verdensmål nr. 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund. Vi har også bedt dem vurdere værdien af den danske baseline, der for første gang nogen sinde, giver et bud på, hvordan vi måler på om danske byer er bæredygtige.

Læs her, hvad forhenværende miljøminister og formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene, Kirsten Brosbøl, svarer.

Hvad er de danske byers største styrke, når det kommer til den bæredygtige omstilling? 

Mange danske byer har arbejdet med bæredygtighed i længere tid, men hvor man tidligere har fokuseret meget på klima- og miljødelen, så bidrager Verdensmålene med et lidt bredere og mere holistisk perspektiv på bæredygtighed. Jeg tror, at danske byer, med vores traditioner for fx cyklisme og liveability med bynær natur og hurtig adgang til skov og strand, har været vant til at arbejde med det her, så de har nogle gode forudsætninger for at blive dem, der viser vejen i forhold til bæredygtig omstilling. 

Hvad er de danske byers største udfordring, når det kommer til den bæredygtige omstilling? 

Jeg kan godt frygte, at man hviler lidt på laurbærrene, og at byerne siger, ”vi har altid været bæredygtige, og vi behøver ikke gøre noget anderledes, bare fordi der kommer nogle Verdensmål”. Det vil jeg gerne advare imod, for det her er jo først og fremmest en forandringsdagsorden, man kan bruge både til at sætte ambitionerne endnu højere og til at undersøge, hvilke blinde vinkler man har i forhold til bæredygtighed. Der er en risiko for, at vi kommer til at fokusere meget snævert på miljø og klima og så tror, at bæredygtighed er noget, vi kan parkere i miljø- og teknikafdelingen. Det er det jo ikke. 

Hvad er det største modsætningsforhold mellem vores ambition om bæredygtige danske byer og realiteten?

Det er her, Baselinen kommer ind i billedet, for den viser, hvordan det rent faktisk ser ud herhjemme. Den viser jo, at der er flere steder, hvor vi faktisk er langt fra der, hvor vi gerne vil være. Både i forhold til ren luft og transportens CO2-aftryk er vi langt fra vores selvopfattelse som et grønt foregangsland.

Hvad tror du, at Baselinen kan bruges til?

Baselinen skal gøre Verdensmålene mere relevante til danske forhold. De officielle FN-indikatorer passer jo til en overordnet, global ramme, og mange af dem peger helt åbenlyst på det globale syd og kan måske virke lidt fjernt fra vores hverdag. Derfor ville vi med Baselinen skabe en diskussion om, hvad der skulle være de danske nedslagspunkter, altså hvilke ting vi skal måle på, der kan give os et mere fyldestgørende billede af, hvordan det ser ud med bæredygtige byer i Danmark. Samtidig var det jo helt tydeligt, da vi gik i gang med arbejdet, at der er et væld af danske data, der er relevant i forhold til delmålene, så det skal være et dynamisk redskab, som vi altid kan udvikle og opdatere med nye data. 

Hvad er dit gode råd til andre, der vil skabe mere bæredygtige byer?

Min tilgang til hele spørgsmålet om bæredygtighed er, at selvom det er rigtig godt, at mange gerne vil gøre noget selv og bidrage på et individuelt plan, så er det primære de systemforandringer, der skal til for at få den her omstilling i gang. For mig at se handler det om politiske reformer, regulering og lovgivningsmæssige værktøjer. Eksempelvis bliver de målsætninger, vi sætter i en ny klimalov, helt afgørende for, at vi for alvor tager et ryk videre og bliver ved med at være et foregangsland. Men det er klart, at det er supergodt, hvis privatpersoner vil gøre noget, og det skal vi selvfølgelig understøtte så meget, vi kan, så det grønne valg bliver det nemme valg.

Mød også Kirsten Brosbøl i vores debat om Verdensmål 11 på Folkemødet lørdag d. 15. juni kl. 12.15. Læs mere om debatten:

Huxi Bach & byerne: Vand i kælderen og vanvittige huspriser 

Læs de øvrige interviews i serien inde på projektet: 

Baseline for verdensmålene

Læs mere om arbejdet med Verdensmålene i Danmark: 

verdensmål.org