x

Etagehus i træ skyder op i Fredericia

Pressemeddelelse 8. marts 2023

På kun lidt over en uge opføres råhuset til udviklingsbyggeriet MiniCO2 Etagehus TRÆ i Fredericia. Huset bygges af præfabrikerede træelementer og skal være med til at undersøge, hvordan man fremover kan bygge mere CO2-venligt.

Klimapåvirkningen fra byggebranchen og bygninger skal indenfor få år mindskes betydeligt. Byggeriet står for næsten en tredjedel af den samlede CO2-udledning. Én af løsningerne kan være større brug af træ og andre biobaserede materialer.

I Kanalbyen i Fredericia opfører Realdania By & Byg et udviklingsbyggeri - MiniCO2 Etagehus TRÆ - som skal være med til at vise, hvordan man i praksis kan reducere CO2-udledningen med træ som byggemateriale.

Netop i disse dage ankommer det meste af huset til byggepladsen, pakket på 9 lastbiler og leveret direkte fra en træfabrik i Schweiz. De præfabrikerede træelementer er klar til at blive samlet som ét stort samlesæt. På blot 6-9 dage vil råhuset rejse sig fra jorden op i fem etager, til det kan lukkes med skrå tagelementer.

Træets fordele

Træ har den fordel, at det vejer væsentligt mindre end f.eks. betonelementer. Med træ kan man fylde lastbilerne helt op, mens der ofte kun kan være ét betonelement ad gangen. Det giver mindre transport og mindre støv og støj for naboerne.

- Når man bygger med træelementer, får man desuden en ualmindelig høj præcision – her taler man om millimeter, mens man i betonbyggeri har noget større tolerancer. Det peger mod et mere præcist byggeri, siger Jørgen Søndermark, projektchef og arkitekt i Realdania By & Byg.

Træelementerne er produceret i Schweiz, som har stor erfaring med at bygge i træ og er blandt de førende lande i den omstilling, som etagehuset i træ skal være med til at drive frem i Danmark – for eksempel ved at bygherrer, rådgivere og andre professionelle indenfor byggebranchen i 1:1 eksemplet i Fredericia kan få inspiration til, hvordan et etagehus kan bygges i træ.

I samarbejde med projektteamet har Realdania By & Byg blandt andet fået udviklet nyskabende ”træhybrider” – for eksempel et nyudviklet etagedæk, hvor træmængden er reduceret med en tredjedel i forhold til normalt.

- Træet til træelementerne stammer fra skove i en omkreds af ca. 100 km fra savværket i Schweiz, som også er produktionsstedet. Transporten til Danmark er naturligvis et minus i det samlede CO2-aftryk. Det opvejes dog til dels af, at et femetagers hus kan være på blot 9 lastbiler, siger Jørgen Søndermark, projektchef og arkitekt i Realdania By & Byg.

Flere udviklingsbyggerier på vej

Ud over træhuset er et tilsvarende MiniCO2 etagehus med tegl som det primære byggemateriale under planlægning. Det kommer til at ligge lige ved siden af træhuset. Begge huse bliver identisk udformet, så det vil være muligt at lave komparative sammenligninger på tværs af husene.

Derudover er Realdania By & Byg i gang med at opføre et ”Effektivt byggeri” i Fredericia, som har fokus på, hvordan digitale værktøjer kan bidrage til at effektivisere byggeprocessen og undgå spild, fejl og mangler, som både belaster økonomi, klima og miljø.

Etagehus til boligformål

Selvom Realdania By & Bygs udviklingsbyggerier i Kanalbyen i Fredericia er eksperimenterende og skal udvikle nye løsninger til at reducere CO2-aftrykket i byggeriet, skal de også udgøre gode boliger. Realdania By & Bygs udviklingsbyggerier opføres til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld og skal samtidig leve op til gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger. Husene vil hver indeholde 4 lejelejligheder på et bruttoareal på ca. 120 m2 samt mulighed for en studiebolig i stueetagen.

Byggepladsbesøg

Tirsdag den 14. marts kl. 9.30-10.30 kan erhvervsmedlemmer af Realdania By & Byg Klubben komme på et byggepladsbesøg og ved selvsyn opleve samlingen af råhuset til MiniCO2 Etagehus TRÆ. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.


Realdania By & Bygs udviklingsbyggerier i Fredericia

Realdania By & Byg opfører som bygherre en række etageejendomme til udlejningsboliger i Kongensstræde i Kanalbyen i Fredericia langs et nyanlagt vejstykke mellem Oldenborggade og Fynsgade.

Byggerierne bruges til at undersøge, hvor meget CO2-udledningen kan reduceres ved brug af forskellige materialer, og hvordan byggeprocessen kan gøres mere effektiv og ressourcebesparende. Den viden, som Realdania By & Byg indsamler, vil blive formidlet til byggebranchen og andre interesserede.

I første omgang opføres to såkaldte MiniCO2 Etagehuse i hhv. træ og tegl samt et etagehus, som under overskriften ”Det effektive byggeri” skal kortlægge, hvordan digitale værktøjer kan bidrage til at effektivisere byggeprocessen og undgå spild, fejl og mangler.

Realdania By & Byg ejer Kanalbyen i Fredericia sammen med Fredericia Kommune.