x

MiniCO2 Etagehuse i Fredericia formidler de første resultater

Pressemeddelelse 22. februar 2024

Realdania By & Byg har nu lagt sidste hånd på to nye eksperimenterende byggerier, som repræsenterer hver sin tilgang til at begrænse byggeriets forbrug af CO2 og ressourcer. Onsdag den 6. marts kan man komme helt tæt på projekterne i Fredericia.

To spritnye boligejendomme står nu færdige i Kanalbyen i Fredericia og er de første af fem innovative byggeeksperimenter, som Realdania By & Byg gennemfører i disse år - alle i samme gade. Det ene hus er bygget mest muligt i træ og med så lavt CO2-forbrug som muligt. Det andet er opført med fuld fokus på at minimere ressourceforbrug og spild ved hjælp af effektive samarbejdsprocesser og it-værktøjer i forberedelsen af byggeriet.

MiniCO2 Etagehus TRÆ er opført for at undersøge, hvor meget man kan reducere CO2 i nybyggeri via anvendelse af materialet træ i videst muligt omfang i husets bygningsdele. Efter endt projekt viser en livscyklusanalyse, at CO2-udledningen fra træhusets materialer er 5,07 kg pr. kvadratmeter pr. år. Det er en halvering i forhold til de ca. 10 kg CO2, som materialer udgør af den gældende grænseværdi på 12 kg CO2 pr. kvadratmeter. Projektet har undersøgt mange aspekter af træ som både bærende, isolerende og beklædende materiale, og for at sikre god akustik, er der blandt andet udviklet et særligt etagedæk af træ kombineret med sand, som i en test også har vist sig meget modstandsdygtigt mod brand. Etagedækket anvender desuden 30 % mindre træ end gængse CLT-etagedæk i massivtræ.

Det andet byggeri, MiniCO2 Etagehus DIGITAL, har undersøgt, hvordan en digital samarbejdsform kan gøre byggeriets processer mere effektive. Huset er opført på ca. 10 måneder, hvilket er ca. 2 måneder hurtigere end forventet ved projektets start. Det er bygget 8 % under budget og afleveret fejlfrit. Oven i det kommer en CO2-besparelse fra selve byggefasen, svarende til en 12 % reduktion i projektets samlede LCA, når materialespild og transport til og fra byggepladsen medregnes og forholdes til grænseværdierne i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse. I tider, hvor byggesektoren kæmper med store budgetoverskridelser og forsinkelser på mange store byggeprojekter er DIGITAL et eksempel på en forretningsmodel, der med digitale værktøjer og bedre planlægning kan effektivisere byggeprocessen, minimere ressourceforbruget og medføre færre fejl i byggeriet.

Åbent hus 6. marts

Fagfolk og andre interesserede kan få mere at vide om byggerierne og resultaterne, når Realdania By & Byg inviterer til åbent hus. Det sker onsdag den 6. marts 2024 kl. 14-17 i Kongensgade 90-98 i Fredericia. Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding.

- Nybyggeri står for en stor del af verdens CO2-udledning, og derfor kan byggebranchen gøre en forskel i bestræbelserne på at nå samfundets mål for nedbringelse af vores CO2-udledninger. Realdania By & Byg vil gerne både undersøge og inspirere til denne udvikling i byggebranchen, og alle, som enten af faglig eller almindelig interesse vil høre mere om MiniCO2 Etagehusene på nært hold, er meget velkomne, når vi holder åbent hus, siger adm. direktør i Realdania By & Byg Peter Cederfeld.

En lejlighed i hvert af etagehusene er åben for publikum til arrangementet, og i et stort telt udenfor kan man fordybe sig i en plancheudstilling og videofilm om projekterne. Der bliver også lejlighed til at møde de ansvarlige projektchefer for byggerierne.

Selvom de to nybyggede etagehuse er grebet an på hver sin helt specielle måde, er de med vilje også meget ens.

- Det handler om at drage mest mulig nyttig viden ud af byggerierne, og det kan vi især, når de kan sammenlignes på tværs. Derfor opføres alle fem huse med de samme proportioner og under de samme rammevilkår. Det betyder også, at vi bliver endnu klogere på de byggerier, som vi lige har færdiggjort, når de tre næste byggerier bliver gennemført i de kommende år, fortæller Peter Cederfeld.

Hvert hus rummer fem boliger, har et bruttoareal på ca. 600 m2 og er fem etager høje. Alle husene skal leve op til gældende lovkrav for bl.a. brand, statik, akustik og indeklima, og derudover skal de opfylde kravene til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld. Da boligerne skal lejes ud, skal de også indfri gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger, som skal lejes ud på markedsvilkår.

Undersøger materialer og byggeproces

Tre af byggerierne i Kongensstræde handler om at afprøve gængse byggematerialer og sammenligne deres klimabelastning. Det gælder det nu færdigbyggede etagehus i træ og to kommende huse, som bliver opført mest muligt i henholdsvis tegl og beton.

De to andre huse har fokus på at optimere byggeprocessen for på den måde at spare CO2 og ressourcer – som det nyopførte MiniCO2 Etagehus DIGITAL og et kommende byggeri MiniCO2 PRÆFAB, der sigter mod at minimere klimabelastningen ved at bygge huset af store fabriksfremstillede moduler, som efterfølgende transporteres til byggepladsen og sættes sammen som legoklodser.

Erhvervsarrangement om træhuset

Udover åbent hus den 6. marts får fagprofessionelle en særlig mulighed for at komme ekstra dybt ind i erfaringerne fra projektet MiniCO2 Etagehus TRÆ, når Realdania By & Byg Klubben holder erhvervsarrangement i Fredericia mandag den 18. marts kl. 14:00 - 16:30.

Man kan læse mere om de fem byggerier på Realdania.dk/minico2-etagehusene og om arrangementerne på Realdaniabyogbygklubben.dk.